EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Un „Small Business Act” pentru IMM-urile din Europa

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea Comisiei Europene [COM(2008) 394 final] – „Gândiți mai întâi la scară mică”: Prioritate pentru IMM-uri. Un „Small Business Act” pentru Europa

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL SMALL BUSINESS ACT (SBA)?

Comunicarea prezintă mai multe principii concepute pentru a încuraja spiritul antreprenorial în UE și pentru a înlesni dezvoltarea întreprinderilor mici.

De asemenea, aceasta include propuneri legislative pentru punere în aplicare atât la nivelul UE, cât și la nivel național în țările UE.

Este un document fără caracter obligatoriu, dar a fost aprobat de Consiliu și a primit sprijinul Consiliului European și al Parlamentului European.

ASPECTE-CHEIE

Principalele priorități ale SBA sunt promovarea spiritului antreprenorial, îmbunătățirea accesului la finanțare, reducerea sarcinii normative, îmbunătățirea accesului pe piețe și internaționalizarea.

Aceste priorități sunt formulate în 10 principii concepute să stea la baza elaborării și punerii în aplicare a politicilor la nivelul UE și al țărilor UE:

 • 1.

  crearea unui mediu în care antreprenorii și întreprinderile familiale să poată prospera și unde spiritul antreprenorial este recompensat;

 • 2.

  asigurarea posibilității pentru antreprenorii cinstiți care au dat faliment de a beneficia în mod rapid de o a doua șansă;

 • 3.

  definirea regulilor după principiul „Gândiți mai întâi la scară mică”;

 • 4.

  asigurarea reactivității administrațiilor la nevoile întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri);

 • 5.

  adaptarea instrumentelor puterilor publice la nevoile IMM-urilor: facilitarea participării IMM-urilor la achizițiile publice și exploatarea mai judicioasă a posibilităților oferite IMM-urilor de a beneficia de ajutoare de stat;

 • 6.

  facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare și promovarea unui cadru juridic și comercial care să favorizeze punctualitatea plăților în cadrul tranzacțiilor comerciale;

 • 7.

  sprijinirea IMM-urilor pentru a beneficia mai mult de oportunitățile oferite de piața unică a UE;

 • 8.

  promovarea ameliorării competențelor în cadrul IMM-urilor și a tuturor formelor de inovare;

 • 9.

  ajutarea IMM-urilor să transforme provocările în materie de mediu în oportunități;

 • 10.

  încurajarea și sprijinirea IMM-urilor pentru a profita de creșterea piețelor.

O revizuire a SBA efectuată de Comisia Europeană în 2011 a constatat că:

 • majoritatea inițiativelor au fost adoptate;
 • din cele 4 propuneri legislative, numai statutul de societate privată europeană nu a fost adoptat;
 • există diferențe în abordările țărilor UE privind punerea în aplicare și rezultate diferite;
 • majoritatea țărilor UE au adoptat ținte de reducere a sarcinii administrative, însă acestea nu au fost atinse de toate țările.

De asemenea, revizuirea a propus noi acțiuni cu scopul integrării SBA în strategia Europa 2020. Printre acele acțiuni s-au numărat:

 • promovarea principiului „singură dată” pentru organismele administrative la solicitarea de informații sau documente;
 • îmbunătățirea accesului la finanțare prin garanții la credite care să ajute IMM-urile să rezolve provocările globalizării și schimbării climatice;
 • o bază de impozitare consolidată comună pentru corporații, menită să ajute întreprinderile în cadrul pieței unice.

O consultare publică din 2014 cu privire la SBA a constatat că se realizase progresul, însă:

 • sarcinile administrative și juridice au rămas cea mai mare preocupare;
 • accesul la finanțare a rămas dificil în ciuda măsurilor luate;
 • sunt necesare eforturi suplimentare cu privire la accesul pe piețe, mai ales în îmbunătățirea legăturilor dintre programele UE existente.

CONTEXT

Pentru mai multe informații, consultați „Small Business Act” pentru Europa pe site-ul Comisiei Europene.

ACT

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – „Gândiți mai întâi la scară mică”: Prioritate pentru IMM-uri. Un „Small Business Act” pentru Europa [COM(2008) 394 final din 25 iunie 2008]

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Revizuirea „Small Business Act” pentru Europa [COM(2011) 78 final din 23 februarie 2011]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Adecvarea reglementărilor UE [COM(2012) 746 final din 12 decembrie 2012]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: „Planul de acțiune Antreprenoriat 2020” – Relansarea spiritului de întreprindere în Europa [COM(2012) 795 final din 9 ianuarie 2013]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Reglementarea inteligentă – luarea în considerare a nevoilor întreprinderilor mici și mijlocii [COM(2013) 122 final din 7 martie 2013]

Data ultimei actualizări: 24.02.2016

Top