Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Planul 2011 pentru eficiență energetică al UE

Planul 2011 pentru eficiență energetică al UE

Eficiența energetică este o componentă-cheie a politicii energetice a Uniunii Europene (UE) și un instrument eficient pentru combaterea schimbărilor climatice, reducerea facturilor de energie și a dependenței acesteia de furnizorii externi.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Planul 2011 pentru eficiență energetică [COM(2011) 109 final, 8.3.2011].

SINTEZĂ

Eficiența energetică este o componentă-cheie a politicii energetice a Uniunii Europene (UE) și un instrument eficient pentru combaterea schimbărilor climatice, reducerea facturilor de energie și a dependenței acesteia de furnizorii externi.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea stabilește planuri care promovează o economie care respectă resursele planetei, pune în aplicare un sistem cu emisii scăzute de carbon, îmbunătățește independența energetică a UE și consolidează siguranța aprovizionării cu energie.

ASPECTE-CHEIE

CONTEXT

Acest plan face parte din obiectivele 20-20-20 ale pachetului energie/climă 2020 al UE. Celelalte două obiective sunt de a reduce, până în 2020, emisiile de gaze cu efect de seră cu 20 % față de nivelurile din 1990 și de a obține 20 % din energia UE din surse regenerabile.

Pentru mai multe informații, consultați site-urile Comisiei Europene privind eficiența energetică, proiectarea ecologică și energia inteligentă - Europa.

TERMENI-CHEIE

Motivațiile divergente se referă la situația comună în care atât proprietarii, cât și chiriașii nu vor să plătească pentru îmbunătățirea eficienței energetice a unei proprietăți, deoarece beneficiile sunt împărțite.

ACTE CONEXE

Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, pp. 10-35).

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, pp. 1-56).

Data ultimei actualizări: 27.08.2015

Top