EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Proiectarea ecologică pentru aparatele consumatoare de energie

Proiectarea ecologică pentru aparatele consumatoare de energie

Instituirea unei metodologii legislative la nivelul UE pentru proiectarea ecologică* a produselor cu impact energetic este eficientă și consecventă, prevenind suprapunerile sau diferențele între inițiativele voluntare sau de reglementare din plan național.

ACT

Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.

SINTEZĂ

Instituirea unei metodologii legislative la nivelul UE pentru proiectarea ecologică* a produselor cu impact energetic este eficientă și consecventă, prevenind suprapunerile sau diferențele între inițiativele voluntare sau de reglementare din plan național.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva instituie un cadru de cerințe minime privind proiectarea ecologică, pe care trebuie să le întrunească bunurile care consumă energie înainte de a putea fi utilizate sau comercializate în UE. Aceasta nu se aplică pentru mijloacele de transport destinate persoanelor și bunurilor.

ASPECTE-CHEIE

 • Cerințele în materie de proiectare ecologică acoperă toate etapele ciclului de viață al unui produs: de la materia primă, fabricare, ambalare și distribuție până la instalare, întreținere, utilizare și sfârșitul vieții.
 • Pentru fiecare etapă, organismele desemnate de țările UE evaluează diverse aspecte legate de mediu. Respectivele organisme verifică aspecte precum consumul de materiale și de energie, emisiile și deșeurile preconizate și posibilitățile de refolosire, de reciclare și de recuperare.
 • Producătorii trebuie să întocmească un profil ecologic* al produselor lor, pe care să îl utilizeze pentru a evalua posibilități alternative de proiectare.
 • Produsele care întrunesc cerințele poartă marcajul CE și pot fi comercializate oriunde în UE.

Directiva 2012/27/UE a modificat actul legislativ din 2009 pentru a promova în continuare eficiența energetică*. Aceasta prevede următoarele sarcini pentru autoritățile naționale:

 • stabilirea unui obiectiv național orientativ privind eficiența energetică;
 • aprobarea unei strategii pe termen lung pentru renovarea clădirilor rezidențiale și comerciale;
 • renovarea, începând din 1 ianuarie 2014, a 3 % din suprafața totală la sol a clădirilor deținute de autoritățile publice;
 • introducerea unor sisteme naționale de obligații în ceea ce privește eficiența energetică, astfel încât consumatorii finali să realizeze o economie de energie* de 1,5 % în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020;
 • supunerea întreprinderilor mari la un audit energetic independent începând din 2016;
 • să asigure facturarea clienților în funcție de consumul real cel puțin o dată pe an;
 • să informeze Comisia, până cel târziu în data de 31 decembrie 2015, cu privire la potențialul unor sisteme eficiente de cogenerare* și de încălzire și răcire centralizate*.

A se vedea, de asemenea:

TERMENI-CHEIE

*Proiectare ecologică: integrarea caracteristicilor de mediu în proiectarea unui produs, în scopul îmbunătățirii performanței de mediu pe durata întregului ciclu de viață.

*Profil ecologic: o descriere a intrărilor și ieșirilor (precum materiale, emisii și deșeuri) asociate cu un produs pe durata ciclului său de viață, care sunt semnificative din punctul de vedere al impactului asupra mediului. Aceste intrări și ieșiri sunt exprimate în cantități fizice care pot fi măsurate.

*Eficiență energetică: utilizarea mai redusă a energiei pentru a furniza același serviciu. Ca exemple de produse putem aminti frigiderele și mașinile de spălat eficiente din punct de vedere energetic.

*Economie de energie: reducerea sau renunțarea la un serviciu pentru a economisi energie. Exemplu: stingerea unei lumini.

*Cogenerare: producția simultană de electricitate și căldură, ambele fiind utilizate.

*Rețea de termoficare: o rețea de termoficare ce permite valorificarea energiei și livrarea acesteia în punctul de utilizare, fapt ce permite energiei, care adesea se pierde în generarea de electricitate sau în procesele industriale, să fie valorificată și livrată într-un punct de utilizare.

*Răcire centralizată: producția și distribuția centralizate privind energia de răcire. Apa rece pompată în întreaga rețea de răcire centralizată este utilizată pentru răcirea aerului care circulă în sistemele de ventilare. Apa este reintrodusă apoi în unitatea de producție, pentru a fi răcită din nou.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2009/125/CE

20.11.2009

20.11.2010

JO L 285, 31.10.2009, pp. 10-35

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2012/27/UE

4.12.2012

5.6.2014

JO L 315, 14.11.2012, pp. 1-56

Data ultimei actualizări: 25.08.2015

Top