EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă

Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă

Orientările Consiliului oferă o îndrumare pentru coordonarea politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre ale Uniunii Europene (UE). Acestea se bazează pe obiectivele Strategiei Europa 2020 și sunt menite să sprijine reformele pentru o creștere durabilă, susținută de cunoaștere și inovare.

ACT

Decizia 2010/707/UE a Consiliului din 21 octombrie 2010 privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

SINTEZĂ

Statele membre ale UE trebuie să țină seama de orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă la elaborarea propriilor politici naționale și la stabilirea obiectivelor naționale. Cele mai recente orientări sunt valabile până la sfârșitul anului 2014.

Aceste orientări sunt asociate cu orientările generale pentru politicile economice, formând împreună orientările integrate ale Strategiei Europa 2020. De asemenea, ele stau la baza Raportului comun anual al UE privind ocuparea forței de muncă.

Creșterea participării pe piața muncii

UE vizează să crească la 75 % rata de ocupare a forței de muncă pentru femeile și bărbații cu vârste între 20 și 64 de ani, până în 2020. În cadrul politicilor proprii, statele membre trebuie astfel să promoveze participarea pe piața muncii a tinerilor, a lucrătorilor vârstnici, a lucrătorilor cu un nivel scăzut de calificare și a migranților legali. De asemenea, acestea trebuie să facă mai atractivă ocuparea forței de muncă - axându-se pe flexicuritate, pe mobilitatea lucrătorilor și pe echilibrul între viața profesională și cea personală - și să promoveze desfășurarea de activități independente, spiritul antreprenorial și crearea de locuri de muncă, inclusiv în domeniul locurilor de muncă ecologice și al serviciilor de îngrijire.

Dezvoltarea unei forțe de muncă calificate

Productivitatea și capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor pot fi sporite prin dezvoltarea unor competențe care să corespundă nevoilor pieței muncii. Statele membre trebuie să extindă capacitatea sistemelor de educație și formare și să le adapteze la tendințele societale ale unei economii cu emisii reduse de dioxid de carbon și eficiente în ceea ce privește utilizarea resurselor.

Măsurile trebuie să se axeze pe o educație inițială de înaltă calitate și învățarea pe tot parcursul vieții, iar formarea trebuie să fie accesibilă lucrătorilor cu un nivel scăzut sau ridicat de calificare.

De asemenea, statele membre ar trebui să încurajeze mobilitatea forței de muncă, instituind sisteme de recunoaștere a competențelor dobândite.

Îmbunătățirea sistemelor de educație și formare

Până în 2020, abandonul școlar ar trebui redus la mai puțin de 10 %, iar cel puțin 40 % din cei cu vârsta între 30 și 34 de ani ar trebui să fi absolvit o formă de învățământ terțiar sau echivalent. Statele membre trebuie să promoveze învățarea pe tot parcursul vieții, mobilitatea internațională a profesorilor și a celor care studiază, dezvoltarea cadrelor de calificări pentru parcursuri flexibile de învățare și parteneriatele cu întreprinderile.

Combaterea excluziunii sociale

Strategia Europa 2020 promovează incluziunea socială și combaterea sărăciei, astfel încât 20 de milioane de oameni să nu se mai confrunte cu riscul de sărăcie sau de excluziune.

Statele membre ar trebui să sprijine inserția profesională a persoanelor celor mai îndepărtate de piața muncii, pentru a le conferi capacități și a combate sărăcia celor încadrați în muncă.

Politicile naționale trebuie să asigure accesul la servicii rezonabile ca preț, sustenabile și de înaltă calitate, inclusiv în sectorul social. De asemenea, acestea ar trebui să modernizeze și să sprijine sistemele de protecție socială și sistemele de pensii.

În sfârșit, statele membre ar trebui să sprijine economia socială și inovarea socială, prin promovarea egalității de șanse și combaterea discriminării.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia 2010/707/UE

21.10.2010

-

JO L 308, 24.11.2010

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia 2013/208/UE

22.4.2013

-

JO L 118, 22.4.2013

Decizia 2014/322/UE

14.5.2014

-

JO L 165, 4.6.2014

Ultima actualizare: 28.07.2014

Top