Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Protecția la nivel internațional a drepturilor și libertăților persoanelor cu handicap

Protecția la nivel internațional a drepturilor și libertăților persoanelor cu handicap

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2010/48/CE privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII ȘI AL ACESTEI CONVENȚII?

Decizia adoptă în numele Comunității Europene (acum UE) Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, inclusă în anexa la decizie.

ASPECTE-CHEIE

Această convenție internațională are ca scop asigurarea deplină a tuturor drepturilor omului și a libertăților fundamentale ale persoanelor cu handicap.

În acest scop, Convenția se bazează pe o serie de principii:

 • respectarea demnității, autonomiei și independenței persoanelor;
 • nediscriminarea;
 • participarea și integrarea în societate;
 • respectul diferențelor și acceptarea persoanelor;
 • egalitatea șanselor;
 • accesibilitatea, în special accesul la transporturi, informații și comunicații, facilități și servicii publice, în zonele urbane și rurale;
 • egalitatea între femei și bărbați;
 • respectarea identității copiilor cu handicap și a capacităților lor de dezvoltare.

Țările care sunt părți la convenție trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea acestor principii în mod continuu. De asemenea, se angajează să sprijine drepturile economice, sociale și culturale ale persoanelor cu handicap.

În plus, persoanele cu handicap ar trebui să fie consultate în elaborarea și punerea în aplicare a legislației și a politicilor legate de acestea.

Protecția împotriva discriminării

Orice discriminare pe bază de handicap este interzisă, iar persoanele cu handicap trebuie să beneficieze de protecție juridică egală și eficientă.

Convenția conține reguli specifice referitoare la două grupuri de populație:

 • femeile cu handicap, care sunt supuse discriminării multiple. Trebuie luate măsuri pentru a asigura dezvoltarea completă și autonomia acestora;
 • copii cu handicap, care au dreptul la protecție în interesul superior al deciziilor care îi afectează, au și dreptul de a-și exprima opiniile în mod liber și de a li se oferi asistență adecvată.

Țările care sunt părți la convenție se angajează să combată stereotipurile și să promoveze conștientizarea capacităților persoanelor cu handicap.

Drepturi recunoscute de convenție

Convenția stabilește o serie de drepturi și libertăți pe care le au persoanele cu handicap. Printre acestea se numără:

 • dreptul la viață;
 • protecție în situații de risc și de urgență umanitară;
 • recunoașterea ca persoane în fața legii și a capacității juridice, în special în scopul de a deține proprietatea și libertatea de a-și administra propriile finanțe, protejându-se împotriva abuzurilor;
 • accesul la justiție, prin adaptarea procedurilor;
 • libertate și securitate;
 • dreptul de a nu fi supus torturii și altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante;
 • dreptul de a nu fi supus exploatării, violenței și abuzurilor;
 • protecția integrității fizice și mentale;
 • libera circulație, libertatea de a-și alege locul de reședință și cetățenia;
 • viață independentă și integrare în comunitate;
 • mobilitatea personală, în special prin dispozitive și tehnologii de mobilitate;
 • libertatea de exprimare și accesul la informație;
 • respectarea vieții private;
 • respectarea domiciliului și a familiei;
 • dreptul la educație;
 • accesul la serviciile de sănătate;
 • adaptare și readaptare, prin atingerea capacității fizice, mentale, sociale și profesionale depline;
 • dreptul la muncă, fără discriminare și în condiții juste și favorabile;
 • dreptul la un nivel de trai adecvat și la protecție socială;
 • participarea la viața politică și publică, inclusiv prin vot și alegere;
 • participarea la viața culturală, la activități recreative, de agrement și sportive.

Punerea în aplicare a convenției

Orice acțiune de cooperare internațională întreprinsă trebuie să includă persoanele cu handicap, în special în parteneriat cu organizațiile internaționale și regionale relevante.

Țările trebuie să înființeze unul sau mai multe puncte de contact naționale responsabile de punerea în aplicare a convenției și să informeze publicul cu privire la convenție. Acestea trebuie să stabilească un mecanism independent pentru a monitoriza punerea în aplicare a convenției. Societatea civilă trebuie să se implice pe deplin în acțiunile de monitorizare.

Nu în ultimul rând, fiecare țară trebuie să prezinte un raport cuprinzător cu privire la măsurile luate pentru a-și îndeplini obligațiile, în termen de doi ani de la data aderării la convenție.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA ȘI CONVENȚIA?

Decizia se aplică de la 26 noiembrie 2009. Convenția a intrat în vigoare la 3 mai 2008 și se aplică în UE de la 22 ianuarie 2011.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Decizia 2010/48/CE a Consiliului din 26 noiembrie 2009 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (JO L 23, 27.1.2010, pp. 35-61)

Data ultimei actualizări: 18.07.2018

Top