EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agenda privind educația și abilitățile tinerilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea [COM(2010) 477 final] – Tineretul în mișcare – eliberarea potențialului tinerilor de a realiza o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Uniunea Europeană

CARE ESTE OBIECTIVUL COMUNICĂRII?

Comunicarea vizează furnizarea unui pachet cuprinzător de inițiative politice privind educația și ocuparea forței de muncă pentru tinerii din Uniunea Europeană (UE). Inițiativa, cunoscută sub numele de „Tineretul în mișcare”, face parte din Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

ASPECTE-CHEIE

  • Obiectivul inițiativei „Tineretul în mișcare” este de a consolida mai multe acțiuni existente în favoarea tinerilor, precum și de a prezenta acțiuni noi. Acestea trebuie să fie puse în aplicare la nivel național și la nivelul UE prin intermediul sprijinului financiar din programele și fondurile structurale relevante ale UE.
  • O inițiativă nouă (din 2013) este Garanția pentru tineret, care are obiectivul de a asigura că toți tinerii cu vârsta sub 25 de ani primesc o ofertă de angajare de bună calitate, opțiunea continuării studiilor, un contract de ucenicie sau un stagiu în termen de patru luni de la pierderea locului de muncă sau de la părăsirea educației formale.
  • Un alt obiectiv central al inițiativei „Tineretul în mișcare” este ca tinerii europeni să poată studia și învăța în străinătate. Programul de schimb Erasmus+ contribuie la îndeplinirea acestui obiectiv.
  • Rețeaua EURES de consilieri pentru ocuparea forței de muncă și serviciile publice de ocupare a forței de muncă din țările UE vizează îmbunătățirea abilității tinerilor europeni de a-și găsi locuri de muncă în UE. Inițiativa Europass ajută, de asemenea, la îndeplinirea acestui obiectiv prin crearea unui dosar standardizat de abilități și calificări care să ajute solicitanții la găsirea unui loc de muncă oriunde în UE.
  • Observatorul european al locurilor de muncă vacante sprijină, de asemenea, inițiativa „Tineretul în mișcare” prin monitorizarea cererilor privind ocuparea forței de muncă.
  • Axa Microfinanțare și antreprenoriat social a EaSi are obiectivul de a ajuta tinerii antreprenori să înființeze și să dezvolte întreprinderi.
  • Alte inițiative, precum modernizarea învățământului superior din UE, crearea unei agende strategice de inovare paneuropeană și îmbunătățirea abordărilor transsectoriale ale aspectelor legate de tineret, toate sprijină obiectivele inițiativei „Tineretul în mișcare”.

CONTEXT

Pentru îndeplinirea obiectivului strategiei Europa 2020 de creștere a ratei generale de ocupare a persoanelor cu vârsta între 20 și 64 de ani la 75 %, este esențială reducerea nivelului ridicat al șomajului în rândul tinerilor. În 2014 existau aproape cinci milioane de tineri (cu vârsta sub 25 de ani) care erau șomeri. Aceasta reprezintă o rată a șomajului de 21,7 %, de două ori mai mare decât rata șomajului în rândul adulților. Mai mult, 7,5 % dintre europenii cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani nu erau încadrați profesional și nici nu urmau un program educațional sau de formare.

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: „Tineretul în mișcare” O inițiativă de eliberare a potențialului tinerilor de a realiza o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Uniunea Europeană [COM(2010) 477 final, 15.9.2010]

ACTE CONEXE

Concluziile Consiliului din 19 noiembrie 2010 privind inițiativa „Tineretul în mișcare” – o abordare integrată ca răspuns la provocările cu care se confruntă tinerii (JO C 326, 3.12.2010)

Recomandarea Consiliului din 28 iunie 2011 – Tineretul în mișcare – promovarea mobilității tinerilor în scop educațional (JO C 199, 7.7.2011, pp. 1-5)

Data ultimei actualizări: 20.10.2016

Top