EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Adoptarea monedei euro

Adoptarea monedei euro

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 974/98 – privind introducerea euro

Articolul 140 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT ȘI AL ARTICOLULUI 140 DIN TFUE?

 • Regulamentul definește cerințele monetare legale care trebuie aplicate de către țările Uniunii Europene care au adoptat moneda euro. Acesta stabilește diferitele etape care conduc la introducerea monedei euro.
 • Articolul 140 din TFUE stabilește criteriile pentru apartenența la uniunea economică și monetară și adoptarea monedei euro. Acesta prevede monitorizarea periodică a progresului înregistrat de către țările non-euro în ceea ce privește îndeplinirea acestor cerințe.

ASPECTE-CHEIE

 • Regulamentul privind adoptarea euro:
  • cuprinde detalii privind datele de lansare în circulație a monedei unice corespondente fiecărei țări care a adoptat moneda euro, de trecere la moneda unică și de retragere treptată a monedei naționale;
  • confirmă că moneda unică este euro, care se divide în 100 de cenți și înlocuiește moneda națională a țărilor participante la cursul de schimb convenit;
  • conferă Băncii Centrale Europene și băncilor centrale naționale ale țărilor participante la euro competența exclusivă de a pune în circulație bancnote euro;
  • permite bancnotelor și monedelor naționale, care au fost emise înainte de data adoptării monedei euro, să rămână mijloace legale de plată;
  • stabilește termenele oricărei perioade de retragere treptată a monedei naționale, o opțiune de care nu a profitat niciun membru din zona euro;
  • stipulează că bancnotele și monedele naționale rămân mijloace legale de plată în țările respective până la șase luni după datele respective de trecere la moneda unică;
  • subliniază faptul că bancnotele și monedele euro sunt singurul mijloc legal de plată în țările din zona euro după datele respective de trecere la moneda euro;
  • autorizează țările din zona euro să aplice sancțiuni adecvate împotriva oricăror contrafaceri sau falsificări a bancnotelor și monedelor euro.
 • Pentru a adopta moneda euro, țările trebuie să îndeplinească următoarele patru condiții economice și financiare, cunoscute drept criteriile de convergență, stabilite în articolul 140 din TFUE și în Protocolul nr. 13 din TFUE:
  • stabilitatea prețurilor: rata inflației timp de un an în țara respectivă trebuie să nu depășească cu mai mult de 1,5 % cele mai mici trei rate naționale din zona euro;
  • finanțele publice: se asigură că acestea sunt solide și sustenabile prin limitarea deficitului și datoriei naționale la nu mai mult de 3 % și, respectiv, 60 % din produsul intern brut;
  • stabilitatea cursului de schimb: fluctuațiile monetare excesive sunt evitate timp de cel puțin doi ani prin participarea la mecanismul cursului de schimb, care reglementează ratele între țările membre ale zonei euro și țările din afara zonei euro;
  • convergența ratelor dobânzii: rata dobânzii pe termen lung în țara respectivă trebuie să nu depășească cu mai mult de două puncte procentuale rata realizată de cele trei țări ale UE având cea mai bună performanță.
 • Comisia Europeană a contribuit la pregătirea pentru adoptarea monedei euro prin intermediul unei campanii de informare ample. Aceasta a vizat:
  • întreprinderile care vor folosi moneda euro pentru tranzacții de la 1 ianuarie 2002;
  • populația, care va trebui să se adapteze la noile monede și bancnote și prețurile și valorile pe care acestea le exprimă;
  • grupurile cu nevoi speciale, precum cele izolate din punct de vedere social sau economic, cu handicapuri fizice sau care nu știu să citească sau să scrie;
  • copiii de vârsta școlară, care vor crește cu noua monedă și care ar putea să își ajute părinții și vârstnicii să se familiarizeze cu aceasta.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 1999.

CONTEXT

Sfârșitul anului 2019 marchează cea de a 20-a aniversare a introducerii monedei euro. La 1 ianuarie 1999, 11 țări ale UE și-au fixat ratele de schimb, au adoptat o politică monetară comună și au lansat moneda euro ca o nouă monedă comună pe piețele financiare ale lumii. În prezent, euro este moneda a 19 țări ale UE.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro (JO L 139, 11.5.1998, pp. 1-5)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 974/98 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a treia – Politicile și acțiunile interne ale Uniunii – Titlul VIII – Politica economică și monetară – Capitolul 5 – Dispoziții tranzitorii – Articolul 140 [ex-articolul 121 alineatul (1), ex-articolul 122 alineatul (2) teza a doua și ex-articolul 123 alineatul (5) TCE] (JO C 202, 7.6.2016, pp. 108-110)

DOCUMENT CONEX

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Protocolul (nr. 13) privind criteriile de convergență (JO C 202, 7.6.2016, pp. 281-282)

Data ultimei actualizări: 14.02.2019

Top