Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mecanismul european de stabilizare financiară

Mecanismul european de stabilizare financiară

Criza financiară care a lovit economia mondială la sfârșitul anului 2008 a necesitat crearea unui mecanism european de stabilizare financiară (MESF) pentru a ajuta țările Uniunii Europene (UE) aflate în dificultate, menținând astfel stabilitatea financiară a UE.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară

SINTEZĂ

Criza financiară care a lovit economia mondială la sfârșitul anului 2008 a necesitat crearea unui mecanism european de stabilizare financiară (MESF) pentru a ajuta țările Uniunii Europene (UE) aflate în dificultate, menținând astfel stabilitatea financiară a UE.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește condițiile și procedurile pentru acordarea de asistență financiară din partea UE unei țări a UE care, din cauza unor evenimente situate în afara controlului său, este afectată de perturbări economice sau financiare grave sau este amenințată de acestea.

ASPECTE-CHEIE

Asistența financiară

Asistența ia forma unui împrumut sau a unei linii de credit* acordate țării UE în cauză. În acest scop, Comisia Europeană poate contracta, din partea UE, împrumuturi de pe piețele de capital sau de la instituțiile financiare, în conformitate cu o decizie adoptată de către Consiliul UE care hotărăște cu majoritate calificată.

Procedura

Împreună cu Comisia și în colaborare cu Banca Centrală Europeană (BCE), țara UE care dorește să beneficieze de ajutor demarează o evaluare a nevoilor sale financiare. Ulterior, aceasta prezintă Comisiei un proiect de program pentru redresare economică și financiară.

Decizia de acordare a unei linii de credit conține informațiile următoare:

  • condițiile privind asistența financiară;
  • condițiile generale privind politica economică atașate asistenței financiare din partea UE (de exemplu, măsurile de consolidare fiscală pentru reducerea datoriei publice);
  • aprobarea programului de ajustare pregătit de țara destinatară.

Comisia verifică la intervale regulate dacă politica economică a țării beneficiare corespunde programului de ajustare al acesteia și condițiilor stabilite de Consiliu pentru a continua să primească ajutorul financiar, care este acordat în tranșe.

Compatibilitatea cu alte mecanisme de sprijin financiar

Mecanismul european de stabilizare financiară este compatibil cu mecanismul de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți. Mai mult, acesta nu exclude utilizarea de fonduri din afara UE, cum ar fi de la Fondul Monetar Internațional.

Bugetul MESF

MESF este finanțat de la bugetul UE. Comisia este autorizată să împrumute în total până la 60 de miliarde EUR pe piețele financiare din partea UE. Împrumuturile sunt garantate de bugetul UE.

MESF a fost activat pentru Irlanda și Portugalia pentru o sumă totală de 46,8 miliarde EUR (22,5 miliarde EUR pentru Irlanda și 24,3 miliarde EUR pentru Portugalia), pusă la dispoziție pe o perioadă de trei ani (2011-2014).

În iulie 2015, MESF a fost utilizat pentru a acorda Greciei asistență pe termen scurt (credit punte) de 7,16 miliarde EUR.

În ceea ce privește expunerea țărilor din afara zonei euro, sunt în vigoare regimuri speciale.

CONTEXT

Mecanismul european de stabilitate (MES) consolidează și fuzionează MESF și Fondul european de stabilitate financiară (FESF), cele două instrumente instituite temporar ca urmare a crizei datoriilor suverane și cu care coexistă în prezent.

În timp, MES va deveni principalul mecanism de sprijin pentru țările din zona euro care se confruntă cu dificultăți temporare cu privire la obținerea de împrumuturi de pe piețele financiare din cauza nivelurilor datoriilor lor. Capacitatea inițială maximă de creditare a acestuia a fost de 500 de miliarde EUR pe baza unui capital de 704,8 miliarde EUR. MES este finanțat de țările UE conform cheii de contribuție la capitalul BCE*.

Împrumuturile sunt finanțate de împrumuturile MES de pe piețele financiare și sunt garantate de către părțile sale interesate (țările din zona euro). Împrumuturile se acordă pe baza unor condiții stricte, printre care și revenirea finanțelor publice la niveluri sustenabile.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

De la 13 mai 2010.

Mai multe informații:

TERMENI-CHEIE

* Linie de credit: o autorizație dată de Consiliu, la propunerea Comisiei, unei țări a UE pentru a retrage fonduri de la MESF până la un plafon specificat, pentru o perioadă de timp dată.

* Cheia de contribuție la capitalul BCE: această cheie este calculată pentru a reflecta cota țării respective din populația totală și din produsul intern brut al UE. Acești doi determinanți au o pondere egală.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 407/2010

13.5.2010

-

JO L 118, 12.5.2010, pp. 1-4

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) 2015/1360

8.8.2015

-

JO L 210, 7.8.2015, pp. 1-2

Data ultimei actualizări: 14.09.2015

Top