EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Produse cosmetice mai sigure pentru cetățenii UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Face produsele cosmetice comercializate în UE mai sigure prin înăsprirea cerințelor privind siguranța.
 • Simplifică procedurile pentru companii și autoritățile de reglementare din sector.
 • Actualizează normele pentru a lua în considerare cele mai recente evoluții tehnologice, inclusiv posibila utilizare a nanomaterialelor.
 • Menține existența interdicției privind testarea pe animale.

ASPECTE-CHEIE

 • Cerințe suplimentare pentru producători referitoare la elaborarea raportului privind siguranța, de care au nevoie pentru a introduce un produs pe piață.
 • Noul concept de „persoană responsabilă” pentru fiecare produs:
  • întreprinderile pot vinde produse cosmetice în UE numai atunci când o persoană fizică sau juridică este desemnată ca „persoană responsabilă”;
  • persoana responsabilă trebuie să se asigure că produsul respectă toate cerințele de siguranță relevante privind siguranța în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1223/2009.
 • Se reduce birocrația pentru producători, deoarece aceștia trebuie să își înregistreze produsele o singură dată, pe portalul de notificare a produselor cosmetice al UE.
 • Noua cerință pentru raportarea efectelor nedorite grave:
  • persoanele responsabile și distribuitorii trebuie să raporteze astfel de efecte la autoritățile lor naționale;
  • autoritățile naționale trebuie apoi să partajeze aceste informații – împreună cu orice informații pe care le primesc din alte surse (utilizatori, profesioniști din domeniul sănătății) – cu omologii lor din alte state membre ale UE.
 • Ambalajul trebuie să conțină o serie de informații, inclusiv numele și adresa persoanei responsabile, conținutul, precauțiile de utilizare și lista ingredientelor.
 • Noi reguli pentru utilizarea nanomaterialelor.
 • Lista substanțelor interzise, restricționate sau autorizate pentru utilizare în produse cosmetice.
 • Distribuitorii trebuie să verifice dacă etichetarea, inclusiv termenul de valabilitate, și cerințele lingvistice sunt toate în regulă.
 • Principalele puncte ale regulamentului sunt rezumate în acest infografic. Regulamentul a abrogat și a înlocuit Directiva 76/768/CEE.
 • Diferitele anexe la regulament au fost modificate de multe ori. Aceste modificări au fost integrate în versiunea consolidată a regulamentului.
 • În plus, deoarece în unele cazuri este dificil să se facă distincția dintre dispozitivele medicale și produsele cosmetice, articolul 119 din Regulamentul (UE) 2017/745 (a se vedea sinteza) modifică Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, făcând posibilă luarea unei decizii la nivelul UE cu privire la statutul de reglementare al unui produs. Începând cu 26 mai 2021, Comisia Europeană poate, la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, să decidă dacă un anumit produs sau grup de produse intră sau nu în definiția de „produs cosmetic”.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 11 iulie 2013.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (reformare) (JO L 342, 22.12.2009, pp. 59-209)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind elaborarea, validarea și acceptarea legală a metodelor alternative pentru înlocuirea testării pe animale în domeniul produselor cosmetice (2018) [COM(2019) 479 final, 15.10.2019]

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice în ceea ce privește substanțele cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin [COM(2018) 739 final, 7.11.2018]

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind declarații referitoare la produs pe baza criteriilor comune în domeniul produselor cosmetice [COM(2016) 580 final, 19.9.2016]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind testarea pe animale, interdicția de comercializare și situația actuală a metodelor alternative de testare a cosmeticelor [COM(2013) 135 final, 11.3.2013]

Data ultimei actualizări: 18.05.2021

Top