EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Standarde UE pentru apele minerale naturale

Standarde UE pentru apele minerale naturale

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/54/CE – exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva armonizează condițiile în care pot fi comercializate apele minerale naturale în Uniunea Europeană (UE) și asigură că acestea sunt sigure pentru consumul uman.

ASPECTE-CHEIE

 • Autoritățile naționale trebuie să se asigure că apa este în conformitate cu legislația UE înainte de a-i acorda statutul de apă minerală naturală. Fiecare țară a UE informează Comisia Europeană când se acordă sau se retrage această recunoaștere.
 • Apa minerală naturală importată în UE trebuie să fie certificată și să îndeplinească aceleași criterii ca și concurenții locali.
 • Apa minerală naturală nu poate fi supusă niciunui tratament în afară de, spre exemplu, separarea elementelor instabile, cum ar fi compușii de fier și sulf.
 • La sursă și în timpul comercializării, apele minerale naturale nu trebuie să conțină paraziți, bacterii coliforme (tipuri de bacterii) și alte ingrediente periculoase pentru sănătatea umană.
 • Recipientele pentru apele minerale naturale trebuie să fie sigilate adecvat pentru a evita orice posibilă contaminare.
 • Apele minerale naturale pot fi comercializate, unde este cazul, în conformitate cu următoarele definiții:
  • apă minerală naturală;
  • apă minerală naturală carbogazificată*;
  • apă minerală naturală, natural carbogazoasă*;
  • apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid de carbon de la sursă.
 • Etichetele trebuie, de asemenea, să includă următoarele informații:
  • detalii privind compoziția analitică a apei;
  • numele și locul în care este exploatată sursa;
  • indicarea eventualelor tratamente la care a fost supusă apa.
 • Este ilegală comercializarea apei minerale naturale care provine de la aceeași sursă sub mai multe denumiri comerciale.
 • Este ilegal să se pretindă că apa are caracteristici pe care nu le posedă.
 • Termenul „apă de izvor” este rezervat pentru apa destinată consumului uman în starea sa naturală, îmbuteliată la sursă și care îndeplinește condițiile legislației privind sănătatea și etichetarea.
 • Autoritatea națională care consideră că o apă minerală naturală pune în pericol sănătatea publică poate restricționa sau suspenda comercializarea acesteia. Aceasta va notifica țările UE și Comisia.
 • Legislația nu se aplică apelor considerate produse medicinale sau apelor minerale naturale folosite în scopuri curative în băile termale sau hidrotermale.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu 16 iulie 2009.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați pagina privind apele minerale naturale și apa de izvor de pe site-ul Comisiei Europene.

TERMENI-CHEIE

* apă minerală naturală carbogazificată: apă la care a fost adăugat dioxid de carbon (CO2) având o altă origine decât zăcământul acvifer sau pânza freatică de la care provine apa.

* apă minerală naturală, natural carbogazoasă: apă al cărei conținut de CO2 provenind de la sursă este după decantare, după caz, și după îmbuteliere, același ca la emergență. Se ia în considerare, după caz, reintroducerea unei cantități de CO2 de la aceeași pânză freatică subterană sau de la același zăcământ acvifer, care să compenseze pierderile echivalente înregistrate în timpul operațiunilor.

ACT

Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (Reformare) (JO L 164, 26.6.2009, pp. 45-58)

Data ultimei actualizări: 12.04.2016

Top