EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Exceptare pentru acordurile verticale de furnizare și de distribuție

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 330/2010 – aplicarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate

Articolul 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT ȘI AL ARTICOLULUI 101 DIN TFUE?

Articolul 101 alineatul (1) din TFUE interzice acordurile care pot aduce atingere comerțului dintre țările UE și care împiedică, restrâng sau denaturează concurența. Cu toate acestea, acordurile care produc avantaje suficiente pentru a compensa efectele anticoncurențiale sunt exceptate de la această interdicție prin articolul 101 alineatul (3) din TFUE.

Regulamentul acordă o exceptare pe categorii de la articolul 101 alineatul (1) din TFUE acordurilor verticale * care întrunesc anumite cerințe. De exemplu, acordurile respective pot ajuta un producător să intre pe o piață nouă sau să evite situația în care un singur distribuitor „parazitează” eforturile promoționale ale unui alt distribuitor sau pot permite unui furnizor să amortizeze o investiție făcută pentru un anumit client.

ASPECTE-CHEIE

Cerințe pentru aplicarea regulamentului

Trebuie îndeplinite anumite cerințe înainte ca un anumit acord vertical să fie exceptat de la articolul 101 alineatul (1) din TFUE:

 • acordul să nu conțină niciuna dintre restricțiile „grave” formulate în regulament;
 • să existe un plafon al cotei de piață de 30 % atât pentru furnizori, cât și pentru cumpărători;
 • regulamentul conține condiții legate de 3 restricții specifice.

Restricții „grave”

Există 5 restricții care duc la excluderea întregului acord de la derogarea oferită de regulament, chiar dacă furnizorul și cumpărătorul au cote de piață sub 30 %. Acestea sunt considerate restricții grave ale concurenței din cauza posibilelor efecte negative asupra consumatorilor. În majoritatea cazurilor, acestea vor fi interzise și se consideră improbabil ca acordurile verticale care le conțin să poată îndeplini condițiile articolului 101 alineatul (3) din TFUE:

 • 1.

  furnizorilor nu li se permite să fixeze prețul (minim) la care distribuitorii își pot revinde produsele (impunerea prețului de revânzare);

 • 2.

  este interzisă împărțirea pieței în funcție de teritoriu sau de clienți. Distribuitorii trebuie să își păstreze libertatea de a decide unde și cui vor vinde. Regulamentul conține excepții de la această regulă, care permit, de exemplu, companiilor să exploateze un sistem de distribuție exclusivă sau un sistem de distribuție selectivă;

 • 3.

  deși anumitor distribuitori li se interzice să vândă unor distribuitori neautorizați, nu li se pot impune restricții în ceea ce privește utilizatorii finali cărora le pot vinde;

 • 4.

  anumiți distribuitori trebuie să își păstreze libertatea de a vinde sau a cumpăra bunurile contractuale către sau de la alți anumiți distribuitori din cadrul rețelei;

 • 5.

  un acord încheiat între un producător de piese de schimb și un cumpărător care încorporează aceste piese în propriile sale produse nu poate împiedica sau restricționa vânzarea de către producător a acestor piese de schimb către utilizatorii finali, reparatori sau furnizori de servicii independenți.

Plafonul cotei de piață de 30 %

Un acord vertical intră sub incidența acestui regulament în cazul în care nici furnizorul, nici cumpărătorul bunurilor sau al serviciilor nu are o cotă de piață mai mare de 30 %. Pentru furnizor, cota de piață pe piața de desfacere relevantă, adică piața pe care vinde bunurile sau serviciile, este decisivă pentru aplicarea exceptării pe categorii. Pentru cumpărător, cota de piață pe piața de cumpărare relevantă, adică piața pe care cumpără bunurile sau serviciile, este decisivă pentru aplicarea regulamentului.

Restricțiile excluse

Regulamentul se aplică tuturor restricțiilor verticale diferite de cele menționate mai sus. Acesta impune însă condiții specifice în ceea ce privește 3 restricții verticale:

 • obligații de a nu concura în cursul perioadei contractuale;
 • obligații de a nu concura după expirarea contractului;
 • excluderea anumitor mărci în cadrul unui sistem de distribuție selectivă.

Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiții, aceste restricții verticale sunt excluse de la exceptarea în baza regulamentului. Cu toate acestea, regulamentul continuă să se aplice celorlalte dispoziții ale acordului vertical în cazul în care acestea pot funcționa independent de restricțiile verticale care nu sunt exceptate.

Comisia Europeană a publicat, de asemenea, orientări privind restricțiile verticale. Acestea descriu abordarea în cazul acordurilor verticale care nu sunt vizate de regulament.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 iunie 2010 și va expira la 31 mai 2022.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Acorduri verticale: acorduri pentru vânzarea și cumpărarea de bunuri și servicii la niveluri diferite ale procesului de producție și de distribuție, de exemplu, acorduri de distribuție între producători și comercianți cu ridicata sau cu amănuntul.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate (JO L 102, 23.4.2010, pp. 1-7)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a treia – Politicile și acțiunile interne ale Uniunii – Titlul VII – Norme comune privind concurența, impozitarea și armonizarea legislativă – Capitolul 1 – Regulile de concurență – Secțiunea 1 – Reguli aplicabile întreprinderilor – articolul 101 (ex-articolul 81 TCE) (JO C 202, 7.6.2016, pp. 88-89)

DOCUMENT CONEX

Orientări privind restricțiile verticale (JO C 130, 19.5.2010, pp. 1-46)

Data ultimei actualizări: 08.05.2020

Top