EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă

Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia (2003/C 218/01) de constituire a unui Comitet consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia constituie Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă, un organism consultativ tripartit căruia îi revine obligația să asiste Comisia Europeană în pregătirea și implementarea deciziilor luate în domeniul securității și sănătății la locul de muncă și să faciliteze cooperarea între administrațiile naționale și organizațiile sindicale ale lucrătorilor și angajatorilor.

ASPECTE-CHEIE

Comitetul constituit pentru a eficientiza procesul de consultare în domeniul sănătății și securității la locul de muncă acoperă toate sectoarele publice și private ale economiei. Principalele sale atribuții constau în:

 • acordarea de avize inițiativelor Uniunii Europene (UE) în domeniul securității și sănătății la locul de muncă (legislații noi, programe UE etc.);
 • contribuirea proactivă la identificarea priorităților la nivelul UE și la stabilirea de strategii politice relevante;
 • încurajarea schimburilor de opinii și experiență (interfața între nivelul național și UE).

Comitetul este compus din trei membri titulari din fiecare țară a UE:

 • un reprezentant al guvernului;
 • un reprezentant al sindicatelor și
 • un reprezentant al organizațiilor sindicale ale angajatorilor, numiți de Consiliu pe o durată de trei ani.

În consecință, trei grupuri de interes sunt stabilite în cadrul comitetului. Fiecare grup de interes alege dintre membrii săi un purtător de cuvânt și desemnează un coordonator.

Comitetul este prezidat de directorul general pentru politică socială al Comisiei. Comitetul se reunește bianual în cadrul unei sesiuni plenare. Comisia (Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune) asigură secretariatul Comitetului.

Modalitatea de lucru a Comitetului este reglementată de regulamentul său de procedură, adoptat de Comitet la 18 noiembrie 2004 pe baza avizului favorabil al Comisiei.

De asemenea, regulamentul de procedură definește procedurile decizionale care vor fi urmate pentru adoptarea oricărei poziții oficiale de către Comitet. Procedurile posibile sunt:

 • procedura de decizie ordinară, aplicată în cadrul sesiunilor plenare. În acest context, avizele sau deciziile pot fi adoptate:
  • în unanimitate, când purtătorii de cuvânt ai celor trei grupuri de interes își exprimă acordul complet în privința aspectului discutat;
  • printr-o majoritate absolută de voturi, în cazul în care nu se ajunge la un acord în unanimitate;
 • prin procedura de decizie în regim de urgență, aplicată prin procedura scrisă (necesită o majoritate absolută).

Avizele adoptate de Comitet nu au caracter obligatoriu pentru Comisie.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Decizia Consiliului din 22 iulie 2003 de constituire a Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă (2003/C 218/01) (JO C 218, 13.9.2003, pp. 1-4)

ACTE CONEXE

Avizul Comisiei privind proiectul de regulament de procedură al Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă [COM(2004) 756 final, 17.11.2004]

Data ultimei actualizări: 30.11.2016

Top