EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sănătatea și securitatea la locul de muncă – norme generale

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 89/391/CEE a Consiliului – măsuri pentru îmbunătățirea securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva introduce măsuri de îmbunătățire a sănătății și securității oamenilor la locul de muncă. Directiva stabilește atât obligațiile angajatorilor*, cât și ale angajaților* de a reduce accidentele și bolile profesionale la locul de muncă.

ASPECTE-CHEIE

Directiva se aplică tuturor sectoarelor de activitate publică și privată (industriale, agricole, comerciale, administrative, de servicii, educative, culturale, de agrement și altele).

Aceasta prevede că angajatorii:

  • au obligația să asigure sănătatea și securitatea propriei forțe de muncă. Această obligație include evaluarea și evitarea riscurilor, elaborarea unei politici globale de securitate în muncă și asigurarea instruirii adecvate a personalului;
  • desemnează o persoană responsabilă cu prevenirea riscurilor la locul de muncă;
  • adoptă măsurile preventive necesare de prim ajutor, de stingere a incendiilor și de evacuare;
  • evaluează riscurile cu care s-ar putea confrunta anumiți lucrători și asigură aplicarea măsurilor de protecție necesare;
  • asigură angajaților și/sau reprezentanților acestora toate informațiile relevante cu privire la riscurile posibile în materie de sănătate și securitate în muncă și măsurile adoptate pentru prevenirea acestora;
  • consultă angajații și/sau reprezentanții acestora și îi implică în toate discuțiile referitoare la sănătatea și securitatea la locul de muncă;
  • au grijă ca fiecare angajat să beneficieze de instruire adecvată cu privire la sănătate și securitate în muncă, relevantă pentru locul de muncă respectiv.

Alte aspecte-cheie

  • Fiecare angajat este responsabil să se îngrijească, pe cât posibil, de sănătatea și securitatea proprie și a colegilor.
  • Trebuie acordată protecție specială angajaților care pot fi sensibili mai ales la riscurile și pericolele posibile de la locul de muncă.
  • Directiva nu se aplică unor servicii publice specifice, cum sunt poliția, forțele armate sau elementele de protecție civilă.

TERMENI-CHEIE

* Angajat: orice persoană care lucrează pentru un angajator, inclusiv stagiarii și ucenicii, exclusiv personalul menajer.

* Angajator: orice persoană care are un raport de muncă cu altă persoană și responsabilitate pentru activitatea profesională.

CONTEXT

ACT

89/391/CEE: Directiva Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 89/391/CEE

19.6.1989

31.12.1992

JO L 183, 29.6.1989, pp. 1-8

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003

20.11.2003

JO L 284, 31.10.2003, pp. 1-53

Directiva 2007/30/CE

28.6.2007

31.12.2012

JO L 165, 27.6.2007, pp. 21-24

Regulamentul (CE) nr. 1137/2008

11.12.2008

JO L 311, 21.11.2008, pp. 1-54

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 89/391/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 08.05.2020

Top