EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Asigurarea calității în educația și formarea profesională (EFP)

Asigurarea calității în educația și formarea profesională (EFP)

Cadrul european de referință pentru asigurarea calității face parte dintr-o serie de inițiative europene menite să încurajeze mobilitatea muncii. Acesta ajută țările în promovarea și monitorizarea îmbunătățirilor aduse sistemelor de educație și formare profesională (EFP).

ACT

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui cadru european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională (JO C 155, 8.7.2009, pp. 1-10)

SINTEZĂ

Cadrul european de referință pentru asigurarea calității face parte dintr-o serie de inițiative europene menite să încurajeze mobilitatea muncii. Acesta ajută țările în promovarea și monitorizarea îmbunătățirilor aduse sistemelor de educație și formare profesională (EFP).

CARE ESTE ROLUL ACESTEI RECOMANDĂRI?

Recomandarea stabilește un cadru european de referință pentru asigurarea calității. Acesta este un set de instrumente cu referințe europene comune. Pe bază de voluntariat, autoritățile naționale pot utiliza aspectele pe care le consideră cele mai utile pentru a dezvolta, a îmbunătăți, a orienta și a evalua calitatea propriilor sisteme de educație și formare profesională (EFP).

ASPECTE-CHEIE

  • Cadrul cuprinde un ciclu format din patru etape privind planificarea, punerea în aplicare, evaluarea/aprecierea și reexaminarea/revizuirea sistemelor de EFP.
  • Fiecare etapă cuprinde criterii calitative și descriptori indicativi, care pot ajuta autoritățile naționale să stabilească obiective, să conceapă standarde și să efectueze reexaminări.
  • Indicatorii de referință, cum ar fi investițiile în instruirea profesorilor, sunt meniți să ajute la evaluarea și la creșterea calității sistemelor de EFP.
  • Autoritățile naționale sunt încurajate să joace un rol activ în acest cadru și să dezvolte în continuare principii comune, criterii de referință, indicatori și orientări.
  • Punctele naționale de referință pentru asigurarea calității asigură informarea părților interesate cu privire la activitățile cadrului, susțin și dezvoltă munca acestuia și contribuie la evaluarea realizărilor sale.
  • Autoritățile naționale ar trebui să reexamineze procesul din patru în patru ani.

În mai 2014, guvernele UE au remarcat progresele înregistrate în ceea ce privește asigurarea calității în educație și formare și au convenit asupra necesității de a realiza progrese suplimentare.

CONTEXT

Recomandarea ar trebui să contribuie la modernizarea sistemelor de educație și formare și să împiedice absolvirile fără obținerea unei calificări. De asemenea, aceasta urmărește îmbunătățirea relației dintre educație, formare și obținerea unui loc de muncă.

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul european și Consiliu privind punerea în aplicare a Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui cadru european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională [COM(2014) 30 final din 28.1.2014]

Concluziile Consiliului din 20 mai 2014 privind asigurarea calității în sprijinul educației și formării profesionale (JO C 183, 14.6.2014, pp. 30-35)

Data ultimei actualizări: 30.07.2015

Top