EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Institutul European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați

Institutul European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați

Institutul European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați are ca misiune oferirea de asistență instituțiilor europene și țărilor UE pentru integrarea principiului egalității de șanse în politicile lor și pentru combaterea discriminării bazate pe sex. Institutul informează, de asemenea, cetățenii Uniunii Europene (UE) în legătură cu acest subiect.

SINTEZĂ

Egalitatea de șanse între femei și bărbați este un drept fundamental prevăzut de Tratatul de la Lisabona și o politică prioritară a Uniunii Europene (UE). Cu toate acestea, este necesar să se facă progrese suplimentare pentru a se ajunge la o egalitate de șanse reală între femei și bărbați în toate sferele vieții profesionale și ale vieții private.

Din acest punct de vedere, Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați joacă un rol important, deoarece asigură expertiza necesară pentru elaborarea unor măsuri care să favorizeze egalitatea de șanse între femei și bărbați pe întreg teritoriul UE.

Misiunile Institutului

Institutul își oferă expertiza tehnică instituțiilor europene și țărilor UE, pentru a contribui la:

  • promovarea și consolidarea egalității de șanse între femei și bărbați;
  • integrarea chestiunilor legate de egalitatea de șanse între femei și bărbați în toate politicile UE și în politicile naționale care rezultă din acestea;
  • combaterea discriminării bazate pe sex;
  • sensibilizarea cetățenilor europeni, în principal prin intermediul unor conferințe și campanii de informare.

Institutul se bazează în activitatea sa pe informații obiective, fiabile și comparabile la nivel european. Institutul este responsabil cu colectarea, analizarea și difuzarea acestor date.

Institutul analizează, de asemenea, informațiile colectate de la organizații internaționale și țări din afara UE. În fine, Institutul contribuie la integrarea principiului egalității de șanse în politica externă europeană.

Institutul favorizează schimburile de experiență și dialogul între toate părțile interesate, în principal partenerii sociali, organizațiile neguvernamentale și centrele de cercetare.

Funcționare

Institutul își desfășoară activitatea într-un mod independent și transparent. Acesta este condus de un consiliu de administrație, cu ajutorul unui director/al unei directoare, și este asistat de un forum de experți cu rol consultativ. Sediul Institutului se află la Vilnius (Lituania).

Institutul cooperează în principal cu Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 19 ianuarie 2007.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înființarea unui Institut European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați (JO L 403, 30.12.2006, pp. 9-17).

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1922/2006 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 30.10.2015

Top