EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Normele generale ale UE privind informarea și consultarea lucrătorilor

Normele generale ale UE privind informarea și consultarea lucrătorilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2002/14/CE – cadrul general de informare și consultare a lucrătorilor din UE

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

Directiva stabilește principiile generale privind cerințele minime ale drepturilor la informare* și consultare* ale lucrătorilor în întreprinderile care își au sediul în Uniunea Europeană (UE). Legislația națională și practicile în domeniul relațiilor dintre partenerii sociali stabilesc modalitatea de aplicare a acestora.

ASPECTE-CHEIE

 • Țările UE pot:
  • să aleagă dacă legislația se aplică întreprinderilor cu cel puțin 50 sau unităților cu cel puțin 20 de lucrători;
  • să stabilească norme speciale pentru întreprinderile implicate în mod esențial în scopuri politice, de organizare profesională, confesionale, caritabile, educaționale, științifice sau artistice;
  • să stabilească faptul că angajatorii nu trebuie să informeze sau să se consulte cu reprezentanții lucrătorilor în cazul în care acest lucru ar dăuna grav funcționării întreprinderii.
 • Informarea și consultarea acoperă date despre întreprindere cu privire la:
  • evoluția recentă și evoluția probabilă a activităților și a situației economice;
  • structura și evoluția probabilă a ocupării forței de muncă, în special dacă există o amenințare la adresa locurilor de muncă;
  • deciziile care ar putea duce la modificări importante în modalitatea de organizare a muncii sau în relațiile contractuale.
 • Consultarea trebuie să aibă loc:
  • într-un moment, într-un mod și cu un conținut considerate corespunzătoare;
  • la nivelul relevant al conducerii și de reprezentare a lucrătorilor, în funcție de subiectul discutat;
  • pe baza informațiilor furnizate de angajator și a avizului reprezentanților lucrătorilor;
  • astfel încât să permită reprezentanților lucrătorilor să se întâlnească cu angajatorul și să primească un răspuns la orice aviz pe care îl pot formula;
  • în vederea obținerii unui acord asupra deciziilor care ar putea duce la modificări importante în modalitatea de organizare a muncii sau în relațiile contractuale.
 • Reprezentanții lucrătorilor și consultanții acestora nu trebuie să publice nicio informație pe care au primit-o cu titlu confidențial.
 • Legislația inițială le-a oferit țărilor UE posibilitatea de a exclude echipajele vaselor care navighează pe mare. Scutirea respectivă a fost eliminată printr-o modificare în 2015.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 23 martie 2002. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 23 martie 2005.

CONTEXT

 • Comisia Europeană s-a consultat cu reprezentanții angajatorilor și cu cei ai lucrătorilor la începutul anului 2015 cu privire la reunirea următoarelor trei directive într-un singur text legislativ: cadrul general pentru informarea și consultarea lucrătorilor, concedierile colectiveși transferurile de întreprinderi.
 • Acțiunea ia în considerare și o posibilă îmbunătățire a alinierii conceptelor de „informare” și „consultare”.
 • Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Informare: datele oferite de către angajator, astfel încât reprezentanții lucrătorilor să poată fi informați despre o problemă și să o examineze.

Consultare: schimbul de păreri și dialogul între reprezentanții lucrătorilor și angajator.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană – Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind reprezentarea lucrătorilor (JO L 80, 23.3.2002, pp. 29-34)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2002/14/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Document de consultare: Prima fază a consultării partenerilor sociali în temeiul articolului 154 TFUE cu privire la o consolidare a directivelor UE privind informarea și consultarea lucrătorilor [C(2015) 2303 final, 10.4.2015]

Data ultimei actualizări: 04.12.2016

Top