Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Munca pe fracțiune de normă

Go to the summaries’ table of contents

Munca pe fracțiune de normă

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 97/81/CE – acordul-cadru cu privire la munca pe fracțiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP și CES (sindicate)

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

  • Directiva vizează punerea în aplicare a acordului-cadru privind munca pe fracțiune de normă convenit între angajatorii și sindicatele (partenerii sociali) din Uniunea Europeană (UE).
  • Acordul vizează eliminarea discriminării nejustificate a lucrătorilor pe fracțiune de normă și îmbunătățirea calității muncii pe fracțiune de normă. De asemenea, acesta are obiectivul de a facilita dezvoltarea muncii pe fracțiune de normă pe bază voluntară și de a permite angajaților și angajatorilor să organizeze timpul de lucru într-un mod adecvat nevoilor ambelor părți.

ASPECTE-CHEIE

Cui i se aplică directiva?

Directiva se aplică lucrătorilor pe fracțiune de normă care au un contract de muncăsau un raport de muncă , așa cum sunt definite acestea în fiecare țară a UE. Cei care lucrează doar în mod ocazional pot fi excluși din motive obiective în urma consultării dintre țara UE în cauză și partenerii sociali ai acesteia.

Nediscriminarea

Lucrătorii pe fracțiune de normă nu pot fi tratați într-un mod mai puțin favorabil decât lucrătorii cu normă întreagă comparabili numai din cauză că primii lucrează pe fracțiune de normă, cu excepția cazului în care tratamentul diferențiat poate fi justificat în mod obiectiv. Condițiile speciale de încadrare în muncă pot fi legate de perioada de serviciu, de timpul lucrat sau de nivelul de remunerare, după consultarea dintre țările UE și partenerii sociali.

Accesul la munca pe fracțiune de normă

Țările UE și partenerii sociali trebuie să identifice, să analizeze și, dacă este necesar, să elimine orice problemă juridică sau administrativă care reduce posibilitățile de lucru pe fracțiune de normă. Refuzul unui lucrător de a se transfera de la munca cu normă întreagă la munca pe fracțiune de normă sau invers nu este un motiv suficient pentru concedierea acestuia.

Rolul angajatorilor

Angajatorii ar trebui să ia pe deplin în considerare:

  • cererile de transfer de la munca cu normă întreagă la orice muncă pe fracțiune de normă care devine disponibilă;
  • cererile de transfer de la fracțiune de normă la normă întreagă sau de mărire a programului de lucru în cazul în care apare această oportunitate;
  • furnizarea la timp de informații privind disponibilitatea unor posturi pe fracțiune de normă și cu normă întreagă;
  • măsurile de promovare a muncii pe fracțiune de normă la toate nivelurile din companie;
  • furnizarea de informații adecvate către reprezentanții lucrătorului privind munca pe fracțiune de normă.

Punerea în aplicare

Țările UE sau partenerii sociali pot introduce norme mai favorabile decât cele prevăzute în acord. Cu toate acestea, punerea în aplicare a acordului nu constituie un motiv valabil pentru reducerea nivelului general de protecție acordat lucrătorilor pe fracțiune de normă.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 20 ianuarie 1998. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la data de 20 ianuarie 2000.

BACKGROUND

Pentru mai multe informații, consultați Condiții de lucru – Munca pe fracțiune de normă pe site-ul Comisiei Europene.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracțiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP și CES – Anexă: Acord-cadru privind munca pe fracțiune de normă (JO L 14, 20.1.1998, pp. 9-14)

Modificările succesive aduse Directivei 97/81/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Măsuri naționale de punere în aplicare

Raportul serviciilor Comisiei privind punerea în aplicare a Directivei 97/81/CE a Consiliului din 17 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracțiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP și CES, 21.1.2003

Acest raport este completat de două studii:

Raportul Comisiei – Punerea în aplicare a Directivei 97/81/CE privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracțiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP și CES (Cipru, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia) (2007)

Rapoartele (sinteze operaționale) privind punerea în aplicare a Directivei 1997/81/CE în Bulgaria și în România (2009)

Data ultimei actualizări: 04.12.2016

Top