EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Acordurile internaționale și competențele externe ale UE

Acordurile internaționale și competențele externe ale UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 3 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

Articolul 4 din TFUE

Articolul 207 din TFUE

Articolul 216 din TFUE

CARE ESTE ROLUL ACESTOR ARTICOLE?

Acestea stabilesc competențele juridice ale UE de a negocia și a încheia acorduri internaționale, precum și competența acesteia, exclusivă sau partajată, de a participa la asemenea acorduri.

ASPECTE-CHEIE

Acordurile internaţionale (convenții, tratate)

 • Acordurile internaționale cu țări din afara UE sau cu organizații internaționale constituie parte integrantă a legislației UE. Aceste acorduri sunt separate de dreptul primar și legislația secundară și formează o categorie sui generis. În conformitate cu unele hotărâri ale CJEU, acestea pot avea efect direct, iar efectul lor juridic este superior legislației secundare, care trebuie astfel să se conformeze acestora.
 • Acestea sunt tratate de drept public internațional și generează drepturi și obligații între părțile contractante.
 • Spre deosebire de actele unilaterale, acordurile nu sunt rezultatul unei proceduri legislative sau al voinței unice a unei instituții.
 • Articolul 216 din TFUE precizează cazurile în care UE este autorizată să încheie astfel de acorduri.
 • În urma negocierii și semnării și în funcție de obiectul în cauză, acestea pot necesita a fi ratificate de un act de legislație secundară.
 • Acordurile internaționale trebuie aplicate în întreaga UE. Acordurile internaționale au o valoare juridică superioară în raport cu actele unilaterale ale legislației secundare, care trebuie, prin urmare, să fie conforme cu primele.
 • În plus, articolul 207 din TFUE guvernează politica comercială a UE – o competență-cheie externă a UE și un element central al relațiilor sale cu restul lumii.

Competențele externe ale UE

 • UE are personalitate juridică și este deci un subiect de drept internațional, capabil să negocieze și să încheie acorduri internaționale în nume propriu, adică are competențe (sau atribuții) în acest domeniu conferite de tratate.
 • Dacă obiectul acordului nu intră în competența exclusivă a UE, atunci și țările UE trebuie să semneze acordul. Acestea sunt cunoscute sub denumirea de „acorduri mixte”.

Competență exclusivă și competență partajată

 • Repartizarea competențelor între UE și țările UE se reflectă și pe plan internațional. Astfel, la negocierea și încheierea unui acord internațional, UE dispune fie de o competență exclusivă, fie de o competență partajată cu țările UE.
 • În situațiile în care are competență exclusivă, UE este singura care poate negocia și încheia un acord. Articolul 3 din TFUE precizează domeniile în care UE dispune de o competență exclusivă pentru încheierea de acorduri internaționale, inclusiv acorduri comerciale.
 • În situațiile în care UE are o competență partajată cu țările UE, acordul trebuie încheiat atât de UE, cât și de țările UE. Este vorba, în acest caz, de un acord mixt, pentru care țările UE trebuie să își dea consimțământul. Acordurile mixte pot necesita, de asemenea, ca un act intern al UE să fie adoptat pentru a împărți obligațiile dintre țările UE și UE. Articolul 4 din TFUE precizează care competențe sunt partajate.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea întâi – Principiile – Titlul I – Categorii și domenii de competențe ale Uniunii – Articolul 3 (JO C 202, 7.6.2016, p. 51)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea întâi – Principiile – Titlul I – Categorii și domenii de competențe ale Uniunii – Articolul 4 (JO C 202, 7.6.2016, pp. 51-52)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a cincea – Acțiunea externă a Uniunii - Titlul II - Politica comercială comună – articolul 207 (ex-articolul 133 TCE) (JO C 202, 7.6.2016, pp. 140-141)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a cincea – Acțiunea externă a Uniunii – Titlul V – Acordurile internaționale – Articolul 216 (JO C 202, 7.6.2016, p. 144)

Data ultimei actualizări: 08.04.2020

Top