EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Proceduri legislative

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 289 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

CARE ESTE ROLUL ARTICOLULUI 289 DIN TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE?

Acest articol reformează procesul decizional anterior al UE, consolidând capacitatea de decizie și de acțiune a Uniunii.

ASPECTE-CHEIE

Articolul 289 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) vizează două tipuri de procedură legislativă:

Procedura legislativă ordinară

  • În cadrul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European este colegiuitor alături de Consiliu. Introdusă inițial în Tratatul de la Maastricht sub denumirea de procedură de codecizie, această procedură este acum metoda decizională cea mai utilizată la nivelul UE. TFUE îi schimbă denumirea și o extinde pentru a acoperi domenii de politică precum:
  • Funcționarea procedurii legislative ordinare este descrisă detaliat în articolul 294 din TFUE. Parlamentul și Consiliul legiferează pe picior de egalitate. Cele două instituții adoptă acte legislative fie în primă lectură, fie în a doua lectură. Dacă cele două instituții nu ajung la un acord nici după a doua lectură, este convocat comitetul de conciliere.
  • În cadrul procedurii legislative ordinare, deciziile se adoptă cu majoritate calificată, acest sistem asigurând luarea unei decizii atunci când:
    • se întrunește o majoritate a țărilor UE (55 % în majoritatea cazurilor, iar în unele cazuri 72 %); și
    • țările respective reprezintă cel puțin 65 % din populația UE.
  • TFUE introduce și „clauze pasarelă”. Aceste clauze permit utilizarea procedurii legislative ordinare și în domenii pe care aceasta nu le vizează în mod normal, în anumite condiții.

Procedurile legislative speciale

Așa cum sugerează numele lor, procedurile legislative speciale reprezintă excepția de la procedura legislativă ordinară. Acestea sunt utilizate în anumite domenii de politică mai sensibile. Spre deosebire de procedura legislativă ordinară, TFUE nu descrie cu exactitate procedurile legislative speciale. Prin urmare, normele acestora se definesc de la caz la caz, prin articolele din tratat care stabilesc condițiile aplicării acestora.

În practică, în cadrul procedurilor legislative speciale, Consiliul este unicul organ legislativ. Parlamentul este numai asociat în cadrul procedurii. Rolul său este deci limitat la consultare (așa cum prevede, de exemplu, articolul 89 din TFUE privind operațiunile de cooperare polițienească transfrontalieră) sau, după caz, la aprobare (așa cum prevede, de exemplu, articolul 86 din TFUE privind Parchetul European).

CONTEXT

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea: Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I: Dispoziții instituționale – Capitolul 2: Actele juridice ale Uniunii, procedurile de adoptare și alte dispoziții – Secțiunea 1: Actele juridice ale Uniunii (articolul 289) (JO C 202, 7.6.2016, p. 172)

Data ultimei actualizări: 11.10.2017

Top