EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Parlamentul European

Parlamentul European

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 14 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)

Articolele 223-234 din Tratatul privind funcționarea UE (TFUE) – rolul, componența și funcționarea Parlamentului European

CARE ESTE ROLUL ACESTOR ARTICOLE?

Acestea stabilesc rolul, competențele, componența, mandatul și procedura electorală pentru Parlamentul European (denumit în continuare „Parlamentul”).

ASPECTE-CHEIE

Parlamentul este instituția Uniunii Europene aleasă direct de către cetățenii UE, pentru cetățenii UE. Prin urmare, acesta îi reprezintă pe cei peste 500 de milioane de cetățeni ai UE și întruchipează, în acest sens, puterea democratică. Parlamentul își are sediul la Strasbourg (Franța). Membrii Parlamentului European (europarlamentarii) sunt aleși prin vot direct, liber și secret (din 1979), pentru un mandat de cinci ani, existând un număr fix din fiecare țară a UE. Parlamentul, așa cum este el cunoscut în prezent, este rezultatul fuziunii a trei foste adunări reprezentând Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO), Comunitatea Economică Europeană (CEE) și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) (Tratatul de fuziune din 1965).

Atribuții

Atribuțiile Parlamentului au evoluat prin revizuiri succesive ale tratatelor europene. Printre acestea se numără:

 • atribuția decizională (atribuția de deliberare):
  • exercitarea puterii legislative împreună cu Consiliul în majoritatea domeniilor de competență ale UE;
  • dreptul de a solicita Comisiei Europene să prezinte o propunere legislativă (articolul 225 din TFUE);
  • deciderea bugetului UE împreună cu Consiliul;
  • acțiunea externă a UE (deciziile UE privind încheierea de acorduri internaționale) necesită fie aprobarea, fie consultarea Parlamentului;
 • atribuția de control asupra instituțiilor executive ale UE (Comisia și Consiliul), în principal prin asigurarea controlului politic asupra Comisiei (printr-o moțiune de cenzură) sau prin adresarea de întrebări orale sau scrise Consiliului. De asemenea, Parlamentul își poate exercita controlul asupra altor instituții ale UE, precum Banca Centrală Europeană (articolul 284 din TFUE);
 • atribuția de numire prin participarea la desemnarea comisarilor, a Ombudsmanului și a membrilor Curții de Conturi.

Competențe

Legislație

 • În temeiul procedurii legislative ordinare (articolul 294 din TFUE), Parlamentul este pe picior de egalitate cu Consiliul. Această procedură se folosește în majoritatea domeniilor de politică, inclusiv:
  • transporturi;
  • mediu;
  • agricultură;
  • securitatea energetică;
  • imigrație;
  • justiție;
  • sănătate publică.
 • De asemenea, Parlamentul intervine în privința actelor adoptate prin proceduri legislative speciale, dându-și avizul (procedura de consultare) sau aprobarea (procedura de aprobare).
 • Aprobarea Parlamentului este necesară pentru numeroase tipuri de acorduri cu țări din afara UE sau cu organizații internaționale, cum sunt acordurile de asociere sau acordurile în domenii vizate de procedura legislativă ordinară (de exemplu, acordurile comerciale). De asemenea, Parlamentul trebuie consultat pentru toate celelalte tipuri de acorduri internaționale (articolul 218 din TFUE).

Bugetul

Parlamentul funcționează pe picior de egalitate cu Consiliul pentru întreaga procedură de adoptare a bugetului anual al UE. Procedura bugetară constă într-o lectură a Parlamentului și una a Consiliului sau, în caz contrar, se convoacă un comitet de conciliere pentru a ajunge la un acord asupra unui text comun (articolul 314 din TFUE).

Supravegherea executivă

Parlamentul poate exercita mai multe controale asupra Comisiei, ramura executivă a UE:

Revizuirea tratatelor

 • Dreptul la inițiativă al Parlamentului îi permite acestuia să propună o revizuire a tratatelor.
 • Acesta participă la convenția care examinează proiectele supuse unui proces standard de revizuire a tratatelor.
 • Parlamentul trebuie consultat pentru modificarea tratatelor în cadrul procedurii de revizuire simplificate.

Componența

La repartizarea mandatelor între țările UE se ține cont de mai mulți factori:

 • menținerea unei proporții satisfăcătoare între locurile alocate țărilor UE și populațiile acestora;
 • asigurarea posibilității Parlamentului de a reflecta asupra unor aspecte politice importante, chiar și pentru țările UE cu o populație mai mică;
 • numărul total al europarlamentarilor nu trebuie să depășească o anumită limită, pentru a nu fi afectată eficiența activității Parlamentului.

La inițiativa Parlamentului și cu aprobarea acestuia, Consiliul European adoptă în unanimitate o decizie de stabilire a componenței Parlamentului [articolul 14 alineatul (2) din TUE]. Tratatele UE stabilesc normele de bază privind componența acestuia:

 • Parlamentul este compus din reprezentanți ai cetățenilor UE;
 • numărul maxim de europarlamentari, incluzând președintele Parlamentului, este de 751;
 • numărul minim de locuri pentru fiecare țară a UE este de șase;
 • numărul maxim de locuri pentru fiecare țară a UE este de 96;
 • repartizarea mandatelor trebuie să aibă la bază principiul „proporționalității descrescătoare”. Acest lucru înseamnă că o țară va avea cu atât mai mulți europarlamentari cu cât este mai mare populația sa; cu toate acestea, fiecare europarlamentar al unei țări mai mari reprezintă, proporțional, mai mulți cetățeni decât în cazul unei țări mai mici.

TABEL DE SINTEZĂ

Tratatul

Articole

Subiect

Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)

14

Rolul și componența Parlamentului

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234

Funcționarea Parlamentului European

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul III – Dispoziții privind instituțiile – articolul 14 (JO C 202, 7.6.2016, pp. 22-23)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (JO C 202, 7.6.2016, pp. 1-388)

DOCUMENTE CONEXE

Protocolul nr. 6 privind stabilirea sediilor unor instituții și ale anumitor organe, oficii, agenții și servicii ale Uniunii Europene [articolul unic litera (a)] (JO C 202, 7.6.2016, p. 265)

Decizia 2013/312/UE a Consiliului European din 28 iunie 2013 de stabilire a componenței Parlamentului European (JO L 181, 29.6.2013, pp. 57-58)

Data ultimei actualizări: 15.12.2017

Top