EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 18 din Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 36 din Tratatul privind Uniunea Europeană

CARE ESTE ROLUL ÎNALTULUI REPREZENTANT AL UNIUNII PENTRU AFACERI EXTERNE ȘI POLITICA DE SECURITATE?

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (Înaltul Reprezentant) este responsabil de coordonarea și ducerea la îndeplinire a politicii externe și de securitate comune (PESC) a UE, precum și a politicii de securitate și apărare comune (PSAC). Înaltul Reprezentant este în același timp unul dintre vicepreședinții Comisiei Europene și, astfel, asigură coerența acțiunii externe globale a UE.

ASPECTE-CHEIE

Numirea

Responsabilități

  • Înaltul Reprezentant contribuie la elaborarea PESC prin prezentarea de propuneri către Consiliul UE și Consiliul European.
  • Înaltul Reprezentant asigură ulterior punerea în aplicare a deciziilor adoptate.
  • În calitate de vicepreședinte al Comisiei, Înaltul Reprezentant asigură coerența și eficiența acțiunii externe globale a UE în domenii precum asistența pentru dezvoltare, comerțul, ajutorul umanitar și răspunsul la crize.
  • Înaltul Reprezentant prezidează reuniunea miniștrilor afacerilor externe din cadrul Consiliului UE.
  • De asemenea, Înaltul Reprezentant reprezintă UE pentru aspecte referitoare la PESC.
  • Printre alte atribuții se numără conducerea Agenției Europene de Apărare și a Institutului pentru Studii de Securitate al UE.
  • Înaltul Reprezentant consultă și ia în considerare în mod regulat opiniile Parlamentului European cu privire la principalele aspecte și opțiuni ale PESC și ale PSAC.

Serviciul European de Acțiune Externă

  • Înaltul Reprezentant este asistat în exercitarea atribuțiilor sale de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE). SEAE a fost instituit prin Tratatul de la Lisabona și se întemeiază pe articolul 27 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Este format din funcționari ai Secretariatului General al Consiliului și ai Comisiei, precum și din personalul detașat al serviciilor diplomatice ale țărilor UE.

CONTEXT

Poziția Înaltului Reprezentant se întemeiază pe articolele 18 și 27 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatul de la Amsterdam din 1999 a creat poziția, deși responsabilitățile în materie de politici externe au fost partajate cu comisarul european pentru relații externe. Tratatul de la Lisabona din 2009 a extins responsabilitățile Înaltului Reprezentant și l-a numit pe titularul de mandat vicepreședinte al Comisiei, pentru a-i permite Înaltului Reprezentant să reprezinte UE mai bine în obiectivele de politică externă.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul III – Dispoziții privind instituțiile – articolul 18 (JO C 202, 7.6.2016, pp. 26-27)

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul V – Dispoziții generale privind acțiunea externă a Uniunii și dispoziții speciale privind politica externă și de securitate comună – Capitolul 2 – Dispoziții speciale privind politica externă și de securitate comună – Secțiunea 1 – Dispoziții comune – Articolul 36 (JO C 202, 7.6.2016, pp. 35-36)

Data ultimei actualizări: 09.01.2020

Top