Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Iniţiativa europeană în materie de transparenţă

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Iniţiativa europeană în materie de transparenţă

Comunicarea Comisiei vine ca o urmare a cărţii verzi privind iniţiativa europeană în materie de transparenţă şi a consultării publice lansate de aceasta. Comunicarea abordează chestiunile care ţin de reprezentarea intereselor, standardele de consultare şi publicarea identităţii beneficiarilor de fonduri comunitare.

ACT

Comunicarea Comisiei din 21 martie 2007 – Acţiuni întreprinse în aplicarea cărţii verzi „Iniţiativa europeană în materie de transparenţă” [COM(2007) 127 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Această comunicare vine ca o urmare a cărţii verzi din 3 mai 2006 privind iniţiativa europeană în materie de transparenţă. Aceasta răspunde argumentelor expuse de participanţii la consultare, ale cărei rezultate sunt prezentate în documentul de lucru al Comisiei [SEC(2007) 360], şi include măsurile avute în vedere de Comisie.

Reprezentarea intereselor * (activităţi de lobby)

Participanţii la consultare şi-au exprimat rezervele legate de conotaţia negativă a termenului „activitate de lobby”. Comisia reaminteşte, totuşi, că definiţia termenului nu include nicio judecată de valoare negativă şi că activităţile de lobby sunt esenţiale în procesul democratic. Cu toate acestea, registrul propus de cartea verde va fi intitulat „Registrul reprezentanţilor de interese”.

Elaborarea acestui registru ca registru facultativ a beneficiat de un amplu sprijin. Totuşi, au existat numeroase voci care au considerat că un sistem obligatoriu ar fi unica modalitate de a garanta o transparenţă totală. În pofida acestei constatări, Comisia va continua să propună un sistem facultativ bazat pe stimulente pentru a se obţine o imagine cât mai completă a reprezentanţilor de interese europeni. Pentru a încuraja înscrierea, Comisia va combina registrul cu un model standard pentru consultările prin internet. Participanţii la consultări vor fi invitaţi în mod sistematic să se înregistreze. Aceştia vor trebui să furnizeze informaţii cu privire la interesele pe care le reprezintă, misiunea lor şi sursele de finanţare.

Cartea verde a indicat faptul că reprezentanţii de interese înregistraţi * vor trebui să respecte un cod de conduită. Totuşi, consultarea nu a abordat în detaliu modul de elaborare sau de monitorizare a unui astfel de cod. S-a considerat că responsabilitatea elaborării unui astfel de cod ar trebui să revină chiar reprezentanţilor de interese, însă reacţiile la cartea verde lasă se înţeleagă că acest lucru ar fi dificil de pus în practică. Prin urmare, Comisia va reexamina şi va actualiza cerinţele minime adoptate în 1992.

Mulţi dintre participanţii la consultare s-au declarat în favoarea unei abordări interinstituţionale şi au cerut ca registrul şi codul de conduită să fie comune cel puţin pentru Comisie şi Parlamentul European. Comisia împărtăşeşte pe deplin această opinie şi consideră că un „ghişeu unic” de înregistrare ar stimula mai mult înscrierile. Prin urmare, invită celelalte instituţii să examineze posibilitatea unei cooperări mai strânse în acest domeniu.

Discuţiile cu privire la un cod de conduită urmau să înceapă înainte de vara anului 2007, iar registrul reprezentanţilor de interese urma să fie lansat în primăvara anului 2008. Comisia şi-a propus să efectueze o reexaminare a funcţionării registrului în primăvara anului 2009.

Standarde de consultare

Participanţii la consultare au salutat, în general, standardele de consultare ale Comisiei. Totuşi, au atras atenţia asupra anumitor carenţe în ceea ce priveşte furnizarea de feedback, respectarea termenelor minime de opt săptămâni pentru consultări şi garantarea organizării unor consultări specifice echilibrate între părţile interesate. În vederea îmbunătăţirii calităţii consultărilor, Comisia are în vedere consolidarea aplicării standardelor de consultare printr-o abordare coordonată, care să garanteze pluralitatea opiniilor şi a intereselor exprimate şi un feedback mai bun.

Publicarea identităţii beneficiarilor de fonduri comunitare

În urma publicării cărţii verzi privind transparenţa, Comisia a iniţiat discuţii cu statele membre, Parlamentul European şi părţile interesate în ceea ce priveşte publicarea informaţiilor referitoare la beneficiarii de fonduri comunitare, care au dus la un consens legat de publicarea datelor relevante. Dispoziţiile astfel convenite vor fi incluse în Regulamentul financiar.

Pe lângă modificările de ordin juridic, trebuie adoptate şi o serie de măsuri practice. Participanţii la consultare şi-au exprimat interesul pentru o bază de date centralizată care să poată fi consultată şi care ar urma să fie gestionată de către Comisie. Baza de date ar urma să conţină toate informaţiile utile privind beneficiarii. Totuşi, colectarea şi publicarea datelor rămâne de competenţa organismelor de punere în aplicare ale statelor membre. Pentru a putea iniţia publicarea acestor date începând cu 2008, se va institui următoarea procedură, în colaborare cu Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor:

  • publicarea datelor în forma lor actuală de către statele membre, care vor oferi acces public la date prin intermediul unui portal central cu linkuri către site-urile naţionale şi site-ul fondurilor comunitare;
  • garantarea posibilităţii de consultare şi a comparabilităţii datelor de către Comisie, care urma să propună un standard comun de publicare a datelor în toamna anului 2007.

Termeni-cheie ai actului

  • Reprezentarea intereselor (activităţi de lobby): orice activităţi menite să influenţeze elaborarea politicilor şi procesele decizionale ale instituţiilor europene.
  • Reprezentanţi de interese (lobbyişti): persoane care desfăşoară activităţi de lobby şi care lucrează în cadrul unor organizaţii cum sunt societăţile de consultanţă specializate în afaceri publice, cabinetele de avocatură, ONG-urile, grupurile de reflecţie sau grupurile profesionale.

ACTE CONEXE

Acord între Parlamentul European şi Comisia Europeană privind înfiinţarea unui registru de transparenţă pentru organizaţii şi persoane care desfăşoară activităţi independente, implicate în procesul de elaborare şi de punere în aplicare a politicilor UE [Jurnalul Oficial L 191 din 22.7.2011].

Comunicarea Comisiei din 27 mai 2008 - Iniţiativa europeană în materie de transparenţă - Un cadru pentru gestionarea relaţiilor cu reprezentanţii grupurilor de interese (registru şi cod de conduită) [COM(2008) 323 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

See also

Pentru mai multe informaţii, a se consulta următoarele site-uri:

Ultima actualizare: 17.09.2008

Top