EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Consiliul Uniunii Europene

Consiliul Uniunii Europene

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 16 din Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 237 – Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 238 – Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 239 – Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 240 – Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 241 – Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 242 – Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 243 – Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

CARE ESTE ROLUL ACESTOR ARTICOLE?

Acestea stabilesc rolul, componența și funcționarea Consiliului Uniunii Europene, care reprezintă guvernele țărilor UE.

ASPECTE-CHEIE

Rolul

Componența

 • Consiliul nu are membri ficși.
 • Consiliul se reunește în 10 formațiuni diferite, fiecare corespunzând domeniului de politică pus în discuție. În funcție de formațiune, fiecare țară își trimite ministrul responsabil cu domeniul de politică respectiv.
 • Consiliul Afaceri Externe are un președinte permanent – Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Toate celelalte reuniuni ale Consiliului sunt prezidate de către ministrul relevant al țării care deține președinția UE prin rotație.
 • Consiliul Afaceri Generale răspunde de garantarea coerenței lucrărilor diferitelor formațiuni ale Consiliului și de pregătirea reuniunilor Consiliului European.

Votul

 • Toate discuțiile și voturile din Consiliu au loc în ședință publică.
 • În majoritatea cazurilor, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată. Acest lucru înseamnă că, de regulă, pentru adoptarea unei decizii:
  • 55 % dintre țări (există 28 de membri, deci 16 țări);
  • reprezentând cel puțin 65 % din populația totală a UE votează în favoarea acesteia.
 • Pentru a bloca o decizie este nevoie de cel puțin patru țări (reprezentând cel puțin 35 % din populația totală a UE).
 • Pentru anumite aspecte sensibile, cum ar fi politica externă și impozitarea, Consiliul hotărăște în unanimitate.
 • Pentru probleme de procedură și administrative este suficientă o majoritate simplă a țărilor.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul III – Dispoziții privind instituțiile – Articolul 16 (JO C 202, 7.6.2016, p. 24)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 1 – Instituțiile – Secțiunea 3 – Consiliul – Articolul 237 (JO C 202, 7.6.2016, p. 153)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 1 – Instituțiile – Secțiunea 3 – Consiliul – Articolul 238 (JO C 202, 7.6.2016, pp. 153-154)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 1 – Instituțiile – Secțiunea 3 – Consiliul – Articolul 239 (JO C 202, 7.6.2016, p. 154)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 1 – Instituțiile – Secțiunea 3 – Consiliul – Articolul 240 (JO C 202, 7.6.2016, p. 154)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 1 – Instituțiile – Secțiunea 3 – Consiliul – Articolul 241 (JO C 202, 7.6.2016, p. 155)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 1 – Instituțiile – Secțiunea 3 – Consiliul – Articolul 242 (JO C 202, 7.6.2016, p. 155)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 1 – Instituțiile – Secțiunea 3 – Consiliul – Articolul 243 (JO C 202, 7.6.2016, p. 155)

Data ultimei actualizări: 11.12.2017

Top