EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Acordul comercial UE-Elveția

Acordul comercial UE-Elveția

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Acord între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană

Regulamentul (CEE) nr. 2840/72 de încheiere a unui acord între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană

CARE ESTE ROLUL ACESTUI ACORD ȘI AL ACESTUI REGULAMENT?

 • Acordul de liber schimb UE-Elveția din 1972 este piatra de temelie a relațiilor comerciale UE-Elveția. Acesta se referă numai la bunuri și este unul dintre cele mai vechi acorduri comerciale semnate de UE. Acesta nu conține prevederi privind serviciile, investițiile, drepturile de proprietate intelectuală, achizițiile publice sau valorile sociale și de mediu.
 • Ulterior, Elveția și UE au convenit asupra unui pachet de șapte acorduri sectoriale semnate în 1999 (cunoscute în Elveția sub numele de „Acorduri bilaterale I”). Unele dintre ele sunt relevante din perspectiva comerțului, cum ar fi:
  • acordul privind libera circulație a persoanelor;
  • acordul de recunoaștere reciprocă în ceea ce privește evaluarea conformității;
  • acordul de achiziții publice; și
  • acordul privind comerțul cu produse agricole.
 • În 2004, la acord a fost adăugat un protocol privind produsele agricole procesate (protocolul 2).
 • Regulamentul marchează încheierea, în numele Comunității Economice Europene [acum Uniunea Europeană (UE)], a Acordului de liber schimb cu Elveția.

ASPECTE-CHEIE

Obiective

Principalele obiective ale acordului sunt:

 • să promoveze dezvoltarea armonioasă a relațiilor economice dintre UE și Elveția prin extinderea comerțului reciproc;
 • să încurajeze dezvoltarea activității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață și de angajare, precum și creșterea productivității și stabilității financiare în UE și Elveția;
 • să ofere condiții de concurență loiale pentru comerțul dintre părți;
 • să contribuie, prin eliminarea barierelor în calea comerțului, la dezvoltarea armonioasă și extinderea comerțului mondial.

Eliminarea măsurilor tarifare şi netarifare

 • Acordul a desființat:
  • drepturile vamale sau taxe cu efect echivalent asupra importurilor și exporturilor;
  • restricții cantitative la importuri, exporturi sau măsuri cu efect echivalent.
 • Orice noi drepturi vamale/taxe sau restricții cantitative sunt interzise.
 • Protocoalelor sunt atașate la acord acoperind tratamentul tarifar al anumitor produse împreună cu anumite bunuri obținute din prelucrarea produselor agricole.
 • Oricare dintre părți poate impune interdicții sau restricții importurilor, exporturilor sau mărfurilor în tranzit din mai multe motive, inclusiv:
  • sănătatea publică;
  • legea și ordinea sau securitatea publică;
  • protecția vieții sau a sănătății oamenilor, animalelor sau plantelor.

Norme privind concurența

Ambele părți sunt obligate să respecte normele privind concurența care interzic abuzul de poziții dominante, carteluri și monopoluri, împreună cu normele privind ajutorul de stat.

Comitetul mixt

Acordul instituie un comitet mixt format din membri ai ambelor părți. Aceasta:

 • este responsabil pentru administrarea acordului și asigurarea implementării sale corecte;
 • face recomandări și ia decizii în cazurile prevăzute în acord.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

Acordul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1973. O serie de protocoale au fost atașate ulterior la acord.

CONTEXT

Relațiile politice UE-Elveția sunt guvernate de peste 100 de acorduri „bilaterale” care acoperă o gamă largă de aspecte, inclusiv cercetarea și inovarea, zona Schengen, politica de azil și recunoașterea reciprocă.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Acord între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană (JO L 300, 31.12.1972, pp. 189-280)

Modificările succesive aduse acordului au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (CEE) nr. 2840/72 al Consiliului din 19 decembrie 1972 de încheiere a unui acord între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană de adoptare a dispozițiilor de aplicare a acestuia și de încheiere a Acordului adițional privind valabilitatea pentru Principatul Liechtenstein a Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 (JO L 300, 31.12.1972, p. 188)

DOCUMENTE CONEXE

Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil să examineze o cerere de azil introdusă într-un stat membru sau în Elveția (OJ L 53, 27.2.2008, pp. 5-17)

Acord între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, pp. 52-79)

Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 în ceea ce privește dispozițiile aplicabile produselor agricole transformate (JO L 23, 26.1.2005, pp. 19-48)

A se vedea versiunea consolidată.

Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității (JO L 114, 30.4.2002, pp. 369-429)

A se vedea versiunea consolidată.

Acord cadru de cooperare științifică și tehnică între Comunitățile Europene și Confederația Elvețiană (JO L 313, 22.11.1985, pp. 6-8)

Data ultimei actualizări: 10.09.2020

Top