EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice - niveluri și măsuri privind securitatea informațiilor

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice - niveluri și măsuri privind securitatea informațiilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (Euratom) nr. 3 de punere în aplicare a articolului 24 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul stabilește nivelurile de secretizare și măsurile de securitate pentru a proteja cunoștințele secrete ale Euratom (C.S.E.) reglementate de articolele 24 și 25 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom). C.S.E. poate include rapoarte, date, documente, obiecte și mijloace de reproducere.
 • Articolul 24 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice se referă la informațiile din programul de cercetare nucleară al UE, care ar putea dăuna intereselor de apărare ale țărilor UE dacă sunt dezvăluite. Articolul 25 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice se referă în mod similar la informațiile despre brevete și modele de utilitate*.

ASPECTE-CHEIE

Măsurile de securitate și instrucțiunile privind modul de aplicare a acestora sunt emise de:

 • instituții, comitete, servicii și instalații ale UE;
 • țările UE și autoritățile acestora;
 • întreprinderi comune;
 • persoane și întreprinderi.

Comisia Europeană înființează un Birou de securitate pentru:

 • a coordona și asigura aplicarea generală a măsurilor de securitate;
 • a supraveghea modul în care măsurile sunt aplicate în instituțiile, comitetele, serviciile și instalațiile UE;
 • a verifica dacă măsurile sunt aplicate de țările UE;
 • a propune modificări ale regulamentului, dacă este necesar.

Un agent de securitate este numit în fiecare instituție, comitet sau serviciu al UE în care C.S.E. este pregătit sau păstrat, responsabil pentru:

 • înregistrarea C.S.E.;
 • păstrarea unei liste a persoanelor autorizate să aibă acces la C.S.E.;
 • instruirea angajaților cu privire la sarcinile lor în materie de securitate;
 • asigurarea aplicării măsurilor concrete de securitate.

Clasificarea, autorizarea și ancheta de securitate

 • Nivelurile de securizare ale C.S.E. sunt determinate în funcție de gradul de vătămare a dezvăluirii neautorizate pe care le-ar provoca intereselor de apărare ale țărilor UE:
  • Eura – strict secret: divulgarea ar avea consecințe extrem de grave asupra intereselor de apărare;
  • Eura – secret: divulgarea ar avea consecințe grave asupra intereselor de apărare;
  • Eura – confidențial: divulgarea ar fi dăunătoare intereselor de apărare;
  • Eura – difuzare restrânsă: divulgarea ar aduce atingere intereselor de apărare, dar ar necesita o protecție mai slabă decât cea asigurată documentelor clasate eura – confidențial.
 • Trimiterile la documente sau date desemnate eura – secret și eura – strict secret trebuie să fie reduse la minimum și nu ar trebui să se dezvăluie conținutul sau nivelurile de secretizare.
 • Accesul la C.S.E. (cu excepția eura – difuzare restrânsă) se acordă numai persoanelor autorizate care au o nevoie absolută de a primi aceste informații. Autorizarea poate fi acordată după ce au făcut obiectul unei anchete de securitate de către Biroul de Securitate sau de către țările UE.

Protecția fizică a C.S.E.

 • C.S.E. de nivel eura – strict secret sau eura – secret și eura – confidențial trebuie să fie ștampilate pe fiecare pagină;
 • Copii ale C.S.E. trebuie să fie limitate la cerințe imediate și esențiale;
 • Copii ale C.S.E. de nivel eura – strict secret sunt făcute numai cu acordul Biroului de Securitate și, în cazul informațiilor despre brevet, cu acordul țării de origine a UE;
 • Clădirile care adăpostesc C.S.E. de nivel eura – confidențial și mai sus trebuie să fie securizate, angajații și vizitatorii fiind identificați pozitiv;
 • Vizitatorii nu trebuie lăsați neînsoțiți în locațiile care conțin C.S.E.;
 • Normele referitoare la dulapurile blindate se aplică pentru diferite niveluri de securitate;
 • Toate C.S.E. de nivel eura – strict secret sau eura – secret trebuie să facă obiectul unei înregistrări speciale;
 • Circulația internă a C.S.E. trebuie să fie astfel încât să prevină orice indiscreție;
 • C.S.E. de nivel eura – confidențial sau de niveluri mai severe trimise în exteriorul unei clădiri trebuie puse în două plicuri, cu nivelul de secretizare afișat doar în plicul interior;
 • C.S.E. de nivel eura – confidențial sau de niveluri mai severe expediate în afara frontierelor călătoresc în valiză diplomatică, cu C.S.E. strict secret însoțite de un curier și de o altă persoană. C.S.E. de nivel eura – secret și eura – confidențial expediate în afara frontierelor călătoresc în valiză diplomatică;
 • Reguli stricte se aplică pentru autorizarea distrugerii în siguranță a oricăror C.S.E. care nu mai sunt necesare.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 15 noiembrie 1958.

CONTEXT

A se vedea, de asemenea:

TERMENI-CHEIE

Model de utilitate: un drept înregistrat care oferă titularului utilizarea exclusivă a unei invenții tehnice în schimbul dezvăluirii publice a lucrărilor invenției și acordat numai pentru o perioadă limitată de timp.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (Euratom) nr. 3 al Consiliului de punere în aplicare a articolului 24 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (JO L 17, 6.10.1958,pp. 406-416)

DOCUMENTE CONEXE

Versiune consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice – Titlul II – Dispoziții menite să încurajeze progresul în domeniul energiei nucleare – Capitolul 2: Difuzarea cunoștințelor – Secțiunea 3: Dispoziții privind secretul – Articolul 24 (JO C 203, 7.6.2016, pp. 15-16)

Versiune consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice – Titlul II – Dispoziții menite să încurajeze progresul în domeniul energiei nucleare – Capitolul 2: Difuzarea cunoștințelor – Secțiunea 3: Dispoziții privind secretul – Articolul 25 (JO C 203, 7.6.2016, pp. 16-17)

Data ultimei actualizări: 15.05.2020

Top