EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pactul ecologic european

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicare a Comisiei – Pactul ecologic european

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea stabilește un plan de acțiune pentru a face economia UE durabilă, transformând provocările climatice și de mediu în oportunități din toate domeniile politice, într-un mod echitabil și inclusiv. Pactul ecologic european este noua strategie de dezvoltare pentru o economie a UE care să fie durabilă, mai curată, mai sigură și mai sănătoasă.

ASPECTE-CHEIE

 • Comunicarea include o foaie de parcurs, un plan care include acțiuni concrete pentru:
  • asigurarea absenței emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2050;
  • stimularea utilizării eficiente a resurselor prin trecerea la o economie circulară curată;
  • restabilirea biodiversității și reducerea poluării.
 • Pactul ecologic vizează toate sectoarele; Comisia Europeană va emite propuneri de acțiune pentru mai multe domenii de politică:
 • Comunicarea prezintă investițiile necesare și instrumentele de finanțare disponibile. Comisia a prezentat un plan de investiții pentru Europa durabilă și va prezenta o strategie de finanțare ecologică în 2020.
 • Comisia a propus o lege europeană a climei care va transforma angajamentul politic al UE de a fi neutră din punct de vedere climatic până în 2050 într-o obligație legală.
 • Un mecanism de tranziție justă va sprijini regiunile UE care se bazează foarte mult pe activități cu utilizare foarte intensă a cărbunilor.
 • Comisia va lansa un Pact european pentru climă pentru a oferi cetățenilor și părților interesate o voce și un rol în conceperea de noi acțiuni climatice, în schimbul de informații, în lansarea de activități de bază și în prezentarea de soluții care pot fi urmate și de alții.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Pactul ecologic european [COM(2019) 640 final, 11.12.2019]

Data ultimei actualizări: 23.04.2020

Top