EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statistici europene de întreprindere

Statistici europene de întreprindere

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2019/2152 privind statisticile europene de întreprindere

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Acesta stabilește reguli pentru:

 • elaborarea, producerea și diseminarea statisticilor europene de întreprindere;
 • un cadru european pentru registrele statistice de întreprindere.

ASPECTE-CHEIE

Statisticile europene de întreprindere acoperă:

 • structura, performanța și cercetarea și dezvoltarea economică, inovarea și activitățile de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) ale diferitelor unități statistice, inclusiv comerț electronic și lanțuri de aprovizionare globale;
 • producția și comerțul internațional de produse și servicii fabricate.

Cadrul european pentru registrele statistice ale întreprinderilor reprezintă sursa sigură pentru obținerea unor populații de înaltă calitate și armonizate bazate pe registrele statistice ale întreprinderilor pentru producerea de statistici europene de întreprindere. Acesta cuprinde:

 • registre statistice naționale ale întreprinderilor care acoperă toate întreprinderile și unitățile lor locale care desfășoară activități economice care contribuie la produsul intern brut (PIB);
 • registrul EuroGroups care cuprinde toate întreprinderile și unitățile lor juridice care desfășoară activități economice care contribuie la PIB și care fac parte dintr-un grup multinațional;
 • schimburile de date dintre ele.

Autoritățile naționale de statistică din țările UE pot utiliza următoarele surse pentru producerea statisticilor de întreprindere și crearea de registre statistice naționale ale întreprinderilor:

 • anchete;
 • evidențe administrative, inclusiv informațiile obținute de la autoritățile fiscale și vamale, cum ar fi situațiile financiare anuale;
 • schimbul de microdate;
 • alte date relevante care sunt comparabile și conforme cu cerințele specifice de calitate.

Statisticile europene de întreprindere acoperă următoarele domenii:

 • statisticile de întreprindere pe termen scurt;
 • statisticile de întreprindere la nivel național;
 • statisticile de întreprindere la nivel regional; și
 • statisticile privind activitățile internaționale.

Fiecare domeniu trebuie să includă unul sau mai multe subiecte cheie, printre care populația întreprinderilor, rezultatele și performanța, utilizarea TIC și comerțul electronic, intrările de cercetare și dezvoltare, lanțurile de valori globale și comerțul internațional de bunuri și servicii. Anexa I la regulament descrie subiectele în detaliu.

Anexa II stabilește frecvența (lunară, trimestrială, anuală sau multianuală), perioada de referință și unitatea statistică a fiecărui subiect.

Țările UE:

 • creează 1 sau mai multe registre statistice naționale ale întreprinderilor. Acestea sunt baza pentru:
  • pregătirea și coordonarea anchetelor;
  • informații pentru analiza statistică a populației întreprinderilor și a demografiei acesteia;
  • utilizarea datelor administrative;
  • identificarea și construirea unităților statistice;
 • asigurarea calității statisticilor europene de întreprindere, a registrelor statistice naționale de întreprindere și a registrului EuroGroups;
 • trimit Comisiei Europene (Eurostat) date, precum și rapoarte de calitate și metadate.

Reguli specifice se aplică schimbului între Eurostat, autoritățile naționale de statistică și băncile centrale și Banca Centrală Europeană a datelor confidențiale privind grupurile multinaționale și comerțul intern al mărfurilor din UE, cu condiția să fie exclusiv în scopuri statistice.

Eurostat:

 • înființează registrul EuroGroups al grupurilor multinaționale de întreprinderi;
 • evaluează calitatea datelor pe care le primește;
 • furnizează rapoarte anuale de calitate și metadate referitoare la registrul EuroGroups;
 • poate lansa studii-pilot, autoritățile naționale le pot desfășura în mod voluntar, în cazul în care identifică o nevoie de date noi sau îmbunătățite.

Comisia poate adopta acte delegate și de punere în aplicare pentru modificarea legislației, cu condiția ca acestea să nu impună costuri sau sarcini suplimentare semnificative pentru autoritățile sau respondenții naționali.

UE poate oferi sprijin financiar institutelor naționale de statistică și altor autorități pentru diverse activități, precum dezvoltarea unor metodologii de calitate mai bună sau a costurilor mai mici.

Abrogare

Regulamentul abrogă de la datele de:

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 2021.

CONTEXT

Anterior, informațiile statistice privind activitățile economice ale întreprinderilor naționale s-au bazat pe diverse legi. Acest lucru a împiedicat coerența datelor statistice individuale și o abordare integrată pentru elaborarea, producerea și diseminarea statisticilor de întreprindere. Noua reglementare remediază aceste defecte.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind statisticile europene de întreprindere, de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere (JO L 327, 17.12.2019, pp. 1-35)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, pp. 23-29)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 471/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind statisticile structurale de întreprindere (JO L 97, 9.4.2008, pp. 13-59)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului (JO L 61, 5.3.2008, pp. 6-16)

Regulamentul (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind statisticile comunitare legate de structura și activitatea filialelor străine (JO L 171, 29.6.2007, pp. 17-31)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională (JO L 143, 30.4.2004, pp. 49-55)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3330/91 al Consiliului (JO L 102, 7.4.2004, pp. 1-8)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 48/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 decembrie 2003 privind elaborarea statisticilor comunitare anuale privind industria siderurgică în anii de referință 2003-2009 (JO L 7, 13.1.2004, pp. 1-6)

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2003 privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei (JO L 230, 16.9.2003, pp. 1-3)

Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt (JO L 162, 5.6.1998, pp. 1-15)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 privind organizarea unei anchete comunitare asupra producției industriale (JO L 374, 31.12.1991, pp. 1-3)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 25.02.2020

Top