EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Proiectare ecologică – echipamente de sudură

Proiectare ecologică – echipamente de sudură

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2019/1784 pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile echipamentelor de sudură

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul stabilește proiectarea ecologică* pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a echipamentelor de sudură cu alimentare electrică.

ASPECTE-CHEIE

 • Regulamentul enumeră procesele de sudură pentru care se aplică regulamentul și cele pentru care acesta nu se aplică.
 • Cerințele în materie de proiectare ecologică sunt stabilite în anexa II și includ:
  • nivelurile minime de randament al sursei de alimentare utilizate;
  • consumul maxim de energie în „stare inactivă” (similară stării de așteptare);
  • cerințe care nu sunt legate de energie pentru facilitarea reparării, dezasamblării, prelungirii duratei de viață utile a și reutilizarea echipamentelor și componentelor de sudură, inclusiv
   • punerea la dispoziția reparatorilor profesioniști de piese de schimb pe o perioadă minimă de 10 ani
   • accesul liber al reparatorilor profesioniști la informații specifice referitoare la reparare și întreținere prin intermediul site-ului web al producătorului echipamentului de sudură, al importatorului sau al reprezentantului autorizat.
 • Regulamentul stabilește procedura de evaluare a conformității și, în anexa III, metodele de măsurare și calculele care trebuie respectate pe baza, acolo unde sunt disponibile, a standardelor armonizate adoptate de organizațiile europene de standardizare.
 • Autoritățile naționale trebuie să aplice procedurile de verificare prevăzute în anexa IV la efectuarea verificărilor de supraveghere a pieței.
 • Producătorii, importatorii sau reprezentanții lor autorizați nu trebuie să ofere spre vânzare produse capabile să detecteze atunci când sunt testate și să își schimbe performanța în consecință.
 • Anexa V stabilește valori de referință indicative pentru cele mai performante produse și tehnologii disponibile pe piață în ceea ce privește randamentul sursei de alimentare și consumul maxim de energie în starea inactivă.
 • Comisia Europeană trebuie să evalueze regulamentul având în vedere progresele tehnologice și să își prezinte rezultatele, inclusiv, dacă este necesar, un proiect de propunere de revizuire nu mai târziu de 14 noiembrie 2024.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 2021.

CONTEXT

Directiva 2009/125/CE stabilește un cadru pentru a stabili cerințele de etichetare energetică a produselor cu impact energetic. Comisia trebuie să stabilească aceste cerințe pentru produsele care sunt comercializate la scară largă în UE și au un impact semnificativ asupra mediului.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Proiectare ecologică: o politică de îmbunătățire, printr-o mai bună proiectare, a performanțelor ecologice ale produselor, în special a eficienței energetice, pe toată durata ciclului de viață al produselor respective.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2019/1784 al Comisiei din 1 octombrie 2019 pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile echipamentelor de sudură în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 272, 25.10.2019, pp. 121-135)

DOCUMENTE CONEXE

Comunicarea Comisiei – Planul de lucru pentru proiectarea ecologică pentru perioada 2016-2019 [COM(2016) 773 final, 30.11.2016]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară [COM(2015) 614 final, 2.12.2015]

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, pp. 12-33)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) (JO L 197, 24.7.2012, pp. 38-71)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, pp. 10-35)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 29.01.2020

Top