EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Controlul numerarului care intră sau iese din UE

Controlul numerarului care intră sau iese din UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2018/1672 privind controlul numerarului care intră sau iese din UE

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul introduce controlul numerarului* care intră sau iese din UE. Acesta este menit să susțină măsurile prevăzute de Directiva (UE) 2015/849 pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului.

ASPECTE-CHEIE

Persoanele care intră sau ies din UE transportând numerar în valoare de 10 000 EUR sau mai mult trebuie să declare numerarul respectiv autorităților competente din statul membru prin care intră sau ies din Uniune și să furnizeze următoarele informații în scris sau electronic:

 • datele cu caracter personal, precum numele, naționalitatea și data de naștere, ale purtătorului*, proprietarului și ale destinatarului vizat;
 • valoarea și natura numerarului, proveniența și utilizarea preconizată a acestuia și metoda de transport.

Autoritățile din țările UE pot:

 • solicita expeditorului sau destinatarului numerarului neînsoțit în valoare de 10 000 EUR sau mai mult să îl declare în termen de 30 de zile prin furnizarea informațiilor de mai sus;
 • percheziționa oamenii, bagajele acestora și mijlocul de transport și orice transporturi sau pachete în care se poate expedia numerar;
 • înregistra informațiile obținute cu privire la orice sume de numerar sub valoarea de 10 000 EUR dacă acestea suspectează că numerarul are legătură cu o activitate infracțională;
 • reține numerarul care nu este declarat sau este legat de o activitate infracțională;
 • partaja informații cu o țară din afara UE sub rezerva unor proceduri specifice.

Autoritățile din țările UE au următoarele obligații:

 • să raporteze orice informații relevante unităților naționale de informații financiare în cauză în cel mai scurt timp posibil și în termen de cel mult 15 zile;
 • să raporteze orice informații relevante autorităților competente ale altor țări UE;
 • să informeze Comisia Europeană, Parchetul European și, dacă este necesar, Europol dacă numerarul este legat de activități infracționale care implică bugetul UE;
 • să asigure securitatea tuturor datelor obținute și să le stocheze în condiții stricte.

Guvernele UE au următoarele obligații:

 • să asigure că persoanele care intră sau părăsesc UE, sau expeditorii și destinatarii sumelor implicate, sunt informați în privința drepturilor și obligațiilor acestora;
 • să prevadă sancțiuni pentru nerespectarea legislației;
 • să informeze Comisia până la data de 4 decembrie 2021 cu privire la măsurile luate pentru punerea în aplicare a legislației.

Comisia:

 • adoptă măsuri tehnice suplimentare, precum modele pentru formulare de declarare și norme pentru schimbul de informații prin intermediul actelor de punere în aplicare;
 • este asistată de un Comitet pentru controlul numerarului;
 • trebuie să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind impactul legislației.

Abrogare

Regulamentul (UE) 2018/1672 abrogă și înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 începând cu data de 2 iunie 2021.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 3 iunie 2021, cu excepția normelor referitoare la activitățile Comisiei privind măsurile tehnice, care se aplică de la 2 decembrie 2018.

CONTEXT

Legislația face parte din măsurile UE pentru combaterea finanțării terorismului, spălării banilor, evaziunii fiscale și a altor activități infracționale.

Aceasta extinde definiția juridică anterioară a „numerarului” pentru a include cecuri, cecuri de călătorie, carduri preplătite și aur fizic în plus față de bancnote.

TERMEN-CHEIE

Numerar: bancnote și monede, cecuri, cecuri de călătorie, carduri preplătite, aur fizic.
Purtător: o persoană fizică care intră sau iese din UE și transportă numerar asupra sa, în bagaje sau în mijloacele lor de transport.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 (JO L 284, 12.11.2018, pp. 6-21)

DOCUMENTE CONEXE

Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor (JO L 284, 12.11.2018, pp. 22-30)

Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, pp. 73-117)

Modificările succesive aduse Directivei (UE) 2015/849 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 13.02.2019

Top