EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tratatul de la Beijing privind interpretările și execuțiile audiovizuale

Tratatul de la Beijing privind interpretările și execuțiile audiovizuale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2013/275/UE privind semnarea, în numele UE, a Tratatului de la Beijing privind interpretările și execuțiile audiovizuale

Tratatul de la Beijing privind interpretările și execuțiile audiovizuale

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia aprobă semnarea, în numele UE, a Tratatului OMPI de la Beijing privind interpretările și execuțiile audiovizuale (Tratatul de la Beijing), sub rezerva încheierii sale oficiale.

Tratatul modernizează protecția drepturilor de autor pentru cântăreți, muzicieni, dansatori și actori în interpretările și execuțiile audiovizuale de film și televiziune și include, de asemenea, cele ale muzicienilor pe DVD sau în alte platforme audiovizuale.

Scopul său este de a avea un efect pozitiv asupra tuturor semnatarilor, inclusiv asupra țărilor în curs de dezvoltare și asupra țărilor dezvoltate, în ceea ce privește dezvoltarea economică, statutul îmbunătățit al artiștilor interpreți sau executanți și diversitatea culturală.

ASPECTE-CHEIE

Tratatul acordă artiștilor interpreți sau executanți drepturi economice în ceea ce privesc interpretările și execuțiile live și înregistrate, precum și anumite drepturi morale care actualizează Convenția de la Roma pentru protecția artiștilor interpreți sau executanți, a producătorilor de fonograme și a organismelor de radiodifuziune (1961) pentru era digitală și care completează Tratatul OMPI privind interpretările și execuțiile și fonogramele (WPPT).

Interpretările și execuțiile înregistrate

Tratatul acordă artiștilor interpreți sau executanți 4 tipuri de drepturi economice, pentru interpretările și execuțiile lor fixe (înregistrate) în formate audiovizuale, cum ar fi înregistrările video:

  • reproducere: dreptul de a autoriza reproducerea directă sau indirectă a fixării spectacolului în orice mod sau formă;
  • distribuție: dreptul de a autoriza vânzarea produselor originale sau ale copiilor fixării spectacolului;
  • închiriere: dreptul de a autoriza închirierea publică a produselor originale sau ale copiilor fixării spectacolului, și
  • punerea la dispoziție: dreptul de a autoriza acordarea accesului la fixarea interpretărilor și execuțiilor oriunde și ori de câte ori consumatorul alege, prin cablu sau fără fir, în special prin includerea la cerere sau interactiv prin intermediul internetului.

Interpretările și execuțiile live

Mai mult, tratatul acordă artiștilor interpreți sau executanți 3 tipuri de drepturi economice pentru interpretările și execuțiile nefixate (vii):

  • dreptul de difuzare;
  • dreptul de comunicare publică;
  • dreptul de fixare.

Drepturile morale

Tratatul acordă artistului dreptul de a fi identificat drept interpret, precum și dreptul de a se opune oricărei denaturări, mutilații sau alte modificări ale materialului înregistrat sau difuzat care i-ar prejudicia reputația.

Transferul drepturilor

Părțile pot prevedea în legislația lor că, odată ce un interpret și-a dat consimțământul pentru o interpretare și execuție înregistrată (fixare audiovizuală), drepturile exclusive sunt transferate producătorului înregistrării (cu excepția cazului în care un contract între artist și producător prevede altfel). Independent de aceasta, legile naționale sau alte acorduri pot oferi executantului dreptul de a primi redevențe sau plăți echitabile pentru orice utilizare a interpretării și execuției în temeiul tratatului.

Excepții, executarea și căi de atac

Tratatul permite limitări și excepții, cu condiția ca acestea să respecte Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice. Părțile contractante pot adăuga noi excepții și limitări adecvate mediului digital dacă sunt îndeplinite condiții similare. Tratatul se aplică materialelor existente și înregistrate noi, dar părțile pot decide că materialele existente din alte țări nu sunt protejate în temeiul tratatului, caz în care țările în cauză au dreptul să acționeze reciproc.

Părțile la tratat trebuie să prevadă căile de atac împotriva ocolirii oricărei criptări digitale folosite de artiștii interpreți sau executanți pentru a-și proteja drepturile și împotriva îndepărtării sau modificării informațiilor (cum ar fi creditul performer) necesare pentru gestionarea drepturilor, inclusiv acordarea de licențe și distribuirea redevențelor.

Părțile trebuie să prevadă proceduri de punere în aplicare și căi de atac pentru prevenirea și descurajarea încălcărilor tratatului.

Tratatul stabilește o adunare a părților contractante pentru a menține și dezvolta tratatul.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia a fost semnată la 10 iunie 2013. Aceasta va intra în vigoare la 3 luni după ce 30 din părțile eligibile la tratat vor ratifica tratatul.

CONTEXT

A se vedea, de asemenea:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Decizia 2013/275/UE a Consiliului din 10 iunie 2013 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la Beijing privind interpretările și execuțiile audiovizuale (JO L 160, 12.6.2013, p. 1)

Tratatul de la Beijing privind interpretările și execuțiile audiovizuale (nepublicat în JO)

Data ultimei actualizări: 21.03.2019

Top