EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Normele UE privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Scopul său este reducerea riscurilor pentru sănătate și a impactului poluării atmosferice asupra mediului prin stabilirea angajamentelor naționale de reducere a emisiilor*.
 • De asemenea, directiva aliniază angajamentele de reducere a emisiilor în conformitate cu legislația UE, cu angajamentele internaționale (ca urmare a revizuirii Protocolului de la Gothenburg în 2012).

Legislația a fost propusă ca parte a Pachetului de politici privind aerul curat al UE din 2013, care a inclus un program privind aerul curat pentru Europa.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Directiva acoperă cinci poluanți atmosferici:

 • dioxidul de sulf;
 • oxizi de azot;
 • compuși organici volatili nemetanici;
 • amoniacul;
 • particulele fine în suspensie.

Angajamentele de reducere a emisiilor

 • Directiva stabilește angajamente de reducere a emisiilor pentru fiecare poluant, pentru fiecare țară UE, care urmează a fi atinse până în 2020 și 2030.
 • Angajamentele de reducere a emisiilor pentru fiecare poluant care se vor aplica în fiecare an între 2020 și 2029 sunt aceleași cu cele la care țările UE s-au angajat deja în temeiul protocolului revizuit de la Gothenburg.
 • Noi reduceri mai stricte au fost convenite începând cu 2030.

Angajamentele de reducere a emisiilor

 • Nivelurile indicative de emisii pentru anul 2025 vor fi identificate pentru fiecare țară UE.
 • Acestea vor fi calculate pe baza unei traiectorii de reducere liniară, adică a emisiilor reduse cu un procent constant în fiecare an, în raport cu angajamentele de reducere a emisiilor pentru anul 2030.
 • Țările UE pot totuși să urmeze o traiectorie neliniară, dacă aceasta este mai eficientă.

Dacă o țară UE se abate de la traiectoria planificată, aceasta trebuie să explice motivele și să explice acțiunile pe care intenționează să le ia pentru a reveni pe drumul cel bun.

Flexibilitate

 • Directiva permite o anumită flexibilitate în ceea ce privește respectarea angajamentelor de reducere a emisiilor în anumite circumstanțe, de exemplu:
  • inventarele de emisii pot fi ajustate în funcție de anumite condiții pentru a ține seama de progresele înregistrate în cunoașterea științifică;
  • în cazul unei ierni deosebit de reci sau al unei veri extrem de uscate, țara în cauză poate respecta directiva prin medierea emisiilor anuale cu cele din anii precedenți și următori.

Programe naționale

 • Directiva prevede ca programele naționale de control al poluării atmosferice să fie stabilite începând cu 1 aprilie 2019.
 • Țările UE trebuie să-și actualizeze programele cel puțin o dată la 4 ani și să ia în considerare măsurile aplicabile tuturor sectoarelor relevante pentru a limita emisiile, inclusiv:
  • agricultura;
  • energia;
  • industria;
  • transportul rutier;
  • transportul maritim în interiorul țării;
  • încălzire domestică;
  • utilizarea mașinilor mobile non-rutiere, și
  • pentru solvenți.

Forumul privind aerul curat european

 • Directiva solicită Comisiei Europene să înființeze un Forum european pentru aerul curat pentru a face schimb de experiență și de bune practici, inclusiv privind reducerea emisiilor provenite din încălzirea locuințelor și transportul rutier, care să poată informa și îmbunătăți programele naționale de control al poluării aerului și implementarea acestora.

Abrogare

Directiva (UE) 2016/2284 a abrogat Directiva 2001/81/CE privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici începând de la 1 iulie 2018. Cu toate acestea, plafoanele stabilite în Directiva 2001/81/CE vor rămâne valabile până la 1 ianuarie 2020, când vor deveni aplicabile noile angajamente de reducere stabilite prin Directiva (UE) 2016/2284.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 31 decembrie 2016, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 1 iulie 2018.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Angajamentele naționale de reducere a emisiilor: înseamnă obligația statelor membre de a reduce emisiile unei substanțe; acesta precizează reducerea minimă a emisiilor ce trebuie atinsă în anul calendaristic țintă exprimată ca procent din totalul emisiilor eliberate în anul de referință (2005).

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, pp. 1-31)

DOCUMENT CONEX

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Programul „Aer curat pentru Europa” [COM(2013) 918 final, 18.12.2013]

Data ultimei actualizări: 29.08.2019

Top