EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)

Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2018/1240 – instituirea unui sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)

Regulamentul (UE) 2018/1241 – de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în scopul instituirii unui sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)

CARE ESTE ROLUL ACESTOR REGULAMENTE?

Acestea vizează consolidarea controalelor de securitate pentru cetățenii din afara UE care călătoresc fără viză în spațiul Schengen contribuind la:

 • un nivel ridicat de securitate;
 • prevenirea imigrației ilegale;
 • protecția sănătății publice;
 • verificări mai eficiente la frontieră;
 • obiectivele sistemului informațional Schengen;
 • prevenirea, reținerea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.

ASPECTE-CHEIE

 • ETIAS este un sistem informatic automat creat pentru identificarea oricăror riscuri de securitate sau imigrare neregulată pe care le prezintă vizitatorii scutiți de viză care călătoresc în zona Schengen, asigurând în același timp drepturile fundamentale și protecția datelor.
 • Acesta va fi dezvoltat de către eu-LISA și își propune să fie operațional până în 2022.
 • Cetățenii din afara UE care nu au nevoie de viză pentru a călători în spațiul Schengen vor trebui să solicite o autorizație de călătorie (ETIAS) înainte de călătoria lor.
 • După completarea unui formular de cerere online, sistemul va efectua verificări prin sistemele de informații ale UE pentru frontiere și securitate.
 • Verificarea prealabilă a cetățenilor din afara UE scutiți de viză va:
  • facilita verificările la frontieră;
  • evita birocrația și întârzierile pentru călători atunci când se prezintă la frontiere;
  • asigura o evaluare coordonată și armonizată a riscurilor pentru cetățenii din afara UE; și
  • reduce substanțial numărul refuzurilor de intrare în punctele de trecere a frontierei.

Autorizarea

 • Autorizația de călătorie ETIAS costă 7,00 euro și este valabilă trei ani. Autorizația de călătorie poate fi revocată, dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea acesteia, sau poate fi anulată, dacă nu au fost îndeplinite condițiile la momentul emiterii.
 • Dacă autorizația de călătorie este refuzată, solicitantul își păstrează dreptul de a face apel. Apelurile pot fi lansate în țara UE care a luat decizia privind cererea, în conformitate cu legislația sa națională.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTELE?

Aceste reglementări se vor aplica de la data stabilită de Comisia Europeană (pe baza anumitor condiții îndeplinite), cu excepția anumitor articole din Regulamentul (UE) 2018/1240, care se aplică începând cu 9 octombrie 2018.

CONTEXT

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L 236, 19.9.2018, pp. 1-71)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) 2018/1240 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (UE) 2018/1241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în scopul instituirii Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) (JO L 236, 19.9.2018, pp. 72-73)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2019/817 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și al vizelor și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 și (UE) 2018/1861 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziilor 2004/512/CE și 2008/633/JAI ale Consiliului (JO L 135, 22.5.2019, pp. 27-84)

Regulamentul (UE) 2019/818 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației și de modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 și (UE) 2019/816 (JO L 135, 22.5.2019, pp. 85-135)

Regulamentul (UE) 2018/1861 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și de modificare și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 (JO L 312, 7.12.2018, pp. 14-55)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (JO L 312, 7.12.2018, pp. 56-106)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (JO L 295, 21.11.2018, pp. 99-137)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011 (JO L 327, 9.12.2017, pp. 20-82)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, pp. 53-114)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008, pp. 60-81)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 08.11.2019

Top