EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Flexibilitatea țărilor UE cu privire la cultivarea organismelor modificate genetic

Flexibilitatea țărilor UE cu privire la cultivarea organismelor modificate genetic

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva (UE) 2015/412 – privind posibilitatea țărilor UE de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic pe teritoriul lor

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Aceasta modifică Directiva 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG)* astfel încât țările UE să poată interzice sau restricționa în mod individual cultivarea acestora pe teritoriul lor. În conformitate cu regulile vechi, acest lucru era posibil în cazul în care țara UE prezenta noi dovezi că OMG-ul respectiv a reprezentat un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu.

ASPECTE-CHEIE

Noua directivă adaugă formulări directivei din 2001. Aceasta este în conformitate cu principiul subsidiarității, prin care se acordă țărilor UE o mai mare flexibilitate în ceea ce privește cultivarea OMG-urilor fără afectarea evaluării riscurilor de mediu, care face parte din sistemul UE de autorizare a OMG-urilor în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și în Directiva 2001/18/CE. Directiva permite țărilor individuale să interzică sau să restricționeze cultivarea OMG-urilor în anumite condiții:

 • ca parte a procedurii de autorizare a unui OMG specific, o țară poate solicita, în termen de 45 de zile de la evaluarea inițială, modificarea domeniului geografic de aplicare al autorizației pentru excluderea totală sau parțială a teritoriului său de la cultivarea OMG-ului;
 • după ce un OMG a fost autorizat, o țară poate interzice sau restricționa cultivarea acestuia din motive precum cele legate de:
  • obiectivele politicii de mediu;
  • obiectivele politicii agricole;
  • planificarea urbană și regională și utilizarea terenurilor;
  • impacturi socioeconomice;
  • evitarea prezenței OMG-urilor în alte produse; și
  • ordinea publică (restricțiile nu se pot baza, în mod normal, numai pe acest factor, iar acesta nu poate avea o pondere mai mare decât evaluările riscului pentru mediu).

Acțiunile întreprinse de țările UE trebuie să fie conforme cu legislația UE și să fie motivate, proporționale și nediscriminatorii. Țările UE își pot revizui ulterior deciziile și se pot reintegra în domeniul geografic de aplicare al unei autorizații privind OMG.

Țările UE în care sunt cultivate OMG-uri trebuie să ia măsuri în zonele de frontieră pentru a evita posibila contaminare a țărilor învecinate din UE în care cultivarea acestor OMG-uri este interzisă.

Rapoarte

Până la 3 aprilie 2019, Comisia Europeană va prezenta un raport către Parlamentul European și Consiliu cu privire la utilizarea directivei, incluzând utilizarea acesteia de către țările UE pentru restricționarea sau interzicerea cultivării de OMG-uri și efectele produse pe piața internă a UE. În raport ar putea fi propuse și alte propuneri legislative.

De asemenea, Comisia va prezenta un raport cu privire la remedierea efectivă a prejudiciilor aduse mediului care ar putea apărea din cauza cultivării OMG-urilor.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 2 aprilie 2015.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMEN-CHEIE

Organism modificat genetic (OMG): un organism, cu excepția ființelor umane, în care materialul genetic a fost modificat printr-o modalitate ce nu se produce natural prin împerechere și/sau recombinare naturală. Aceasta poate permite, de exemplu, cultivarea plantelor și creșterea animalelor pentru obținerea unui randament mai mare sau a unei rezistențe la boli.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva (UE) 2015/412 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor (JO L 68, 13.3.2015, pp. 1-8)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO L 268, 18.10.2003, pp. 1-23)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, pp. 1-39)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 08.03.2018

Top