EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Acordul dintre SUA și UE privind protecția datelor cu caracter personal

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia (UE) 2016/920 privind semnarea Acordului dintre SUA și UE privind protecția informațiilor cu caracter personal în ceea ce privește prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor

Acordul dintre SUA și UE privind standardele de protecție atunci când informațiile cu caracter personal sunt transferate între autoritățile de asigurare a respectării legii din UE și SUA

CARE ESTE OBIECTIVUL DECIZIEI ȘI AL ACORDULUI?

 • Decizia a autorizat semnarea (la 2 iunie 2016) a Acordului dintre Statele Unite ale Americii (SUA) și Uniunea Europeană (UE) privind protecția informațiilor cu caracter personal în ceea ce privește prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a infracțiunilor (așa-numitul „Acord-cadru”). Acordul va intra în vigoare numai după ce părțile își notifică reciproc finalizarea procedurilor interne corespunzătoare pentru intrarea în vigoare (care, în ceea ce privește UE, impune adoptarea de către Consiliu a unei decizii pentru încheierea acordului în urma obținerii aprobării Parlamentului European).
 • Acordul vizează asigurarea unui standard ridicat de protecție a datelor cu caracter personal în cazul transferării de către autoritățile de aplicare a legii (poliție și autoritățile de justiție penală). De asemenea, acesta vizează intensificarea cooperării în domeniul aplicării legii între UE și țările UE, pe de o parte, și SUA, pe de altă parte.
 • Actul oferă mai multă securitate juridică și consolidează drepturile persoanelor vizate de transferul datelor.
 • Acordul constituie una dintre cele trei acțiuni-cheie stabilite într-o comunicare din 2016 menită a reda încrederea în fluxurile de date dintre UE și SUA.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

 • Acordul completează normele privind protecția datelor cu caracter personal din acordurile existente între UE/țările UE și SUA, precum și din legislația națională, care autorizează schimbul de informații în scopul aplicării legislației. Acesta stabilește un cadru comun în materie de protecție a datelor care se va aplica și în cazul acordurilor și al legilor naționale viitoare în acest domeniu.
 • Acordul cuprinde toate datele cu caracter personal (inclusiv numele, adresele, cazierele judiciare) schimbate între UE și SUA pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor, inclusiv a terorismului.

Protecția

Acordul oferă mai multe măsuri de protecție a datelor cu caracter personal atunci când sunt transmise între poliție și autoritățile de justiție penală, inclusiv:

 • limitări clare privind utilizarea datelor – datele cu caracter personal pot fi utilizate numai în scopul prevenirii, al investigării, al depistării sau al urmăririi penale a infracțiunilor;
 • restricțiile privind transferul ulterior – orice transfer ulterior către o țară din afara SUA, din afara UE sau către o organizație internațională trebuie să fie aprobat de către autoritatea competentă a țării care a transferat inițial datele cu caracter personal;
 • perioadele de păstrare – datele cu caracter personal nu pot fi păstrate mai mult decât este necesar sau oportun. Aceste perioade de păstrare trebuie să fie publicate sau puse la dispoziția publicului în alt mod;
 • dreptul la accesarea și rectificarea datelor cu caracter personal – orice persoană are dreptul de a-și accesa datele cu caracter personal, sub rezerva anumitor condiții, și poate solicita corectarea datelor, dacă acestea sunt inexacte;
 • dreptul la notificare în cazul unor încălcări ale securității datelor – se va institui un mecanism pentru a se asigura notificarea autorității competente și, unde este cazul, a persoanei vizate* cu privire la orice încălcare a securității datelor;
 • căile de atac judiciare și aplicabilitatea drepturilor – cetățenilor UE li se va acorda un drept suplimentar de a introduce o cale de atac judiciară în fața instanțelor SUA dacă autoritățile SUA le refuză accesul la datele cu caracter personal sau rectificarea acestora sau dacă acestea le divulgă în mod ilegal. În plus, orice persoană vizată din UE se poate baza pe drepturile la căile de atac judiciare deja existente în SUA.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA ȘI ACORDUL?

Decizia se aplică din 20 mai 2016. Acordul a fost semnat de către UE și SUA la 2 iunie 2016.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

* Persoană vizată: persoana cu care au legătură datele cu caracter personal.

ACTE PRINCIPALE

Decizia (UE) 2016/920 a Consiliului din 20 mai 2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal în ceea ce privește prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor (JO L 154, 11.6.2016, pp. 1-2)

Acord între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal în ceea ce privește prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor (JO L 336, 10.12.2016, pp. 3-13)

ACTE CONEXE

Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, pp. 89-131)

Data ultimei actualizări: 23.01.2017

Top