EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sumele alocate de UE pentru informarea privind alimentele și furajele

Sumele alocate de UE pentru informarea privind alimentele și furajele

Obiectivul general al acestui act legislativ al Uniunii Europene (UE) este de a contribui la starea bună de sănătate a oamenilor, a animalelor și a plantelor de-a lungul lanțului alimentar și de a asigura un nivel înalt de protecție a consumatorilor și a mediului, eradicând dăunătorii și favorizând în același timp competitivitatea și crearea de locuri de muncă.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului

SINTEZĂ

Obiectivul general al acestui act legislativ al Uniunii Europene (UE) este de a contribui la starea bună de sănătate a oamenilor, a animalelor și a plantelor de-a lungul lanțului alimentar și de a asigura un nivel înalt de protecție a consumatorilor și a mediului, eradicând dăunătorii și favorizând în același timp competitivitatea și crearea de locuri de muncă.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul actualizează cadrul de finanțare a politicilor privind sănătatea animalelor și a plantelor și producția de alimente.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul vizează supravegherea cheltuielilor realizate de UE în următoarele domenii:

  • produsele alimentare și hrana pentru animale, inclusiv siguranța;
  • sănătatea și bunăstarea animalelor;
  • organismele dăunătoare plantelor (dăunători);
  • producția materialului de reproducere a plantelor, în principal a semințelor;
  • produsele de protecție a plantelor și utilizarea sustenabilă a pesticidelor;
  • riscurile conferite de subprodusele de origine animală utilizate în hrana pentru animale și în îngrășăminte, cum ar fi făina din carne și făina din oase, făina de pene și făina de pește;
  • organismele modificate genetic diseminate în mod deliberat în mediu;
  • drepturile de proprietate intelectuală în ceea ce privește genetica plantelor.

Regulamentul stabilește normele și termenele privind conținutul, transmiterea, evaluarea și aprobarea programelor naționale și a cererilor de plată. Comisia Europeană (CE) este responsabilă cu verificarea punerii în aplicare eficace a măsurilor care beneficiază de contribuția financiară a UE. Se recomandă asigurarea unei publicități adecvate, pentru a informa publicul cu privire la rolul Uniunii în finanțare.

Regulamentul conține un set de norme care clarifică bugetele maxime permise și ratele maxime ale granturilor, care, în mod normal, nu depășesc 50 % din costurile eligibile. Această rată poate fi majorată la:

  • 75 % din costurile eligibile în ceea ce privește activitățile transfrontaliere care vizează două sau mai multe țări ale UE pentru combaterea dăunătorilor sau a bolilor animalelor;
  • 100 % din costurile eligibile în cazul în care activitățile vizează prevenirea și controlul riscurilor grave la adresa sănătății oamenilor, a animalelor și a plantelor.

Finanțarea din partea UE poate fi oferită pentru a face față unor situații de urgență legate de sănătatea animalelor și a plantelor. Bolile eligibile pentru finanțare în cadrul măsurilor de urgență sunt enumerate în anexa la regulament. CE poate actualiza lista pentru a ține seama de amenințările noi.

În mod excepțional, UE poate acoperi costurile suportate de țările UE în cadrul punerii în aplicare a altor măsuri urgente, cum ar fi măsuri de biosecuritate consolidate în cazul apariției unei boli sau al unor probleme grave cauzate de dăunători, eliminarea carcaselor și despăgubirile care decurg din campanii de vaccinare.

Până în data de 30 iunie 2017, CE va prezenta o evaluare intermediară, însoțită, dacă este cazul, de propuneri de acte legislative. De asemenea, CE va prezenta un raport suplimentar privind eficacitatea regulamentului până în data de 30 iunie 2022.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 30 iunie 2014.

Pentru informații suplimentare, consultați Regulamentul (UE) nr. 652/2014 privind cadrul financiar pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 652/2014

30.6.2014

-

JO L 189, 27.6.2014, pp. 1-32

Data ultimei actualizări: 25.08.2015

Top