EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene

Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene

Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene (UE) oferă activități de cercetare și de analiză privind problematicile internaționale pentru a ajuta UE la dezvoltarea politicii de securitate și apărare comună.

ACT

Decizia 2014/75/PESCa Consiliului privind Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene.

SINTEZĂ

Prin Decizia Consiliului, UE a decis să continue să se bazeze pe experiența Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene (ISSUE) pentru furnizarea de cercetări și analize privind problematicile internaționale ale Politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene (PESC). ISSUE a fost inițial înființat în ianuarie 2002. Acesta are sediul în Paris și are un birou de legătură la Bruxelles.

Prin activitățile sale de analiză și cercetare, ISSUE contribuie la luarea deciziilor europene în domeniul politicii externe și de securitate comună (PESC). Institutul elaborează, în special, analize și oferă un forum de dezbateri pentru strategia externă a Uniunii Europene (UE) în domenii precum prevenirea conflictelor și consolidarea păcii. Activitățile acestuia includ organizarea unor evenimente de networking și seminarii, precum și culegerea de informații relevante pentru oficialii și experții UE. De asemenea, acționează ca o interfață între instituțiile UE și experții externi, inclusiv actorii responsabili de securitate.

ISSUE este condus de un consiliu de administrație și de un director.

  • Consiliul de administrație: principala responsabilitate a Consiliului de administrație este adoptarea programului anual de lucru al ISSUE și a bugetului adecvat. Până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, Consiliul de administrație trebuie să aprobe programul anual de lucru al institutului. Consiliul de administrație este compus dintr-un reprezentant desemnat de fiecare stat membru și un reprezentant al Comisiei. Consiliul se reunește cel puțin de două ori pe an și este prezidat de Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate. Directorul general al Statului Major Militar al UE poate participa la ședințele consiliului de administrație. Consiliul de administrație poate stabili grupuri de lucru ad-hoc sau comisii permanente pentru a soluționa anumite subiecte.
  • Directorul: Directorul este numit de consiliul de administrație în baza unei recomandări din partea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, pentru o perioadă de trei ani, care se poate prelungi cu încă doi ani. Acesta asigură administrarea zilnică a institutului, elaborează programul anual de lucru și raportul anual și pregătește lucrările consiliului de administrație.

REFERINȚE

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia 2014/75/PESCa Consiliului

10.2.2014

-

JO L 41 din 12.2.2014

Ultima actualizare: 11.06.2014

Top