EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Impunerea respectării drepturilor de proprietate intelectuală: un plan de acțiune al UE

Această comunicare a Comisiei Europene accentuează rolul important al drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) în stimularea creșterii economice și a inovării în Uniunea Europeană și stabilește un plan de acțiune cu zece puncte pentru protejarea și impunerea respectării acestor drepturi, combătând încălcările la scară comercială.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European: Către un nou consens privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală: un plan de acțiune al UE [COM(2014) 392 final, 1.7.2014].

SINTEZĂ

Această comunicare a Comisiei Europene accentuează rolul important al drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) în stimularea creșterii economice și a inovării în Uniunea Europeană și stabilește un plan de acțiune cu zece puncte pentru protejarea și impunerea respectării acestor drepturi, combătând încălcările la scară comercială.

ASPECTE-CHEIE

Planul, pus în aplicare în cea mai mare parte de Comisia Europeană în parteneriat cu Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne, cuprinde:

campanii specifice de sensibilizare a publicului, în special a tineretului, cu privire la prejudiciile cauzate de bunurile și serviciile false;

consultări cu diferite grupuri pentru a accentua necesitatea aplicării principiului diligenței pe tot parcursul lanțurilor de aprovizionare;

acorduri între titularii de drepturi și partenerii lor de afaceri, cum ar fi furnizorii de servicii de publicitate, furnizorii de servicii de plată și expeditorii, cu scopul de a reduce profiturile generate de încălcări ale drepturilor;

măsuri de îmbunătățire a procedurilor civile de asigurare a respectării pentru întreprinderile mici;

publicarea unei cărți verzi consultative cu privire la posibila utilizare mai largă a sistemelor de rambursare în baza cărora consumatorii nu sunt obligați să plătească achizițiile realizate cu cardul de debit sau de credit în cazul în care constată că produsele nu sunt autentice;

înființarea unui grup de experți din țările UE pentru schimbul de bune practici;

publicarea unui ghid destinat autorităților publice pentru evitarea achiziționării de produse contrafăcute; precum și

conceperea unor programe de formare specifice pentru asigurarea respectării drepturilor.

CONTEXT

Drepturile de proprietate intelectuală recompensează companiile, creatorii și inventatorii pentru investițiile pe care le-au realizat în domeniul cunoașterii, protejând produsele și serviciile acestora de concurenții lipsiți de scrupule. Astfel, aceste drepturi reprezintă o garanție a calității și un factor-cheie în asigurarea competitivității UE pe termen lung.

Se estimează că sectoarele în care se utilizează în mod intensiv drepturile de proprietate intelectuală reprezintă aproape 40 % din produsul intern brut al UE - în valoare de aproximativ 4,7 bilioane EUR anual - și până la 35 % din locurile de muncă.

Aceste drepturi nu sunt însă respectate întotdeauna. În 2012, UE a reținut la frontiere aproape 40 de milioane de articole considerate false. Valoarea estimată a articolelor autentice echivalente a fost de aproape 1 miliard EUR.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina web a Comisiei și comunicatul de presă referitor la planul de acțiune. Este disponibil și un rezumat pentru cetățeni.

Data ultimei actualizări: 10.09.2015

Top