EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Achizițiile publice – norme pentru sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale

Achizițiile publice – norme pentru sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2014/25/UE privind achizițiile efectuate de entități care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

 • Aceasta stabilește normele privind utilizarea contractelor publice de către întreprinderi sau persoane care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale pentru a obține lucrări, furnizări sau servicii.
 • Deși aceste norme și principii de bază stipulate în Directiva 2014/24/UE se aplică sectoarelor apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, Directiva 2014/25/UE ia în considerare caracteristici specifice ale acestor sectoare care joacă roluri-cheie în satisfacerea nevoilor societății.

ASPECTE-CHEIE

Praguri

Contractele trebuie să fie emise de către autoritățile naționale, regionale sau locale, de întreprinderile publice sau de entitățile care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive (adică entitățile acoperite de această directivă), conform normelor directivei, când sumele implicate sunt mai mari decât următoarele praguri (valabil de la 1 ianuarie 2016):

 • 418 000 EUR pentru contractele de achiziții de produse și de servicii, precum și pentru concursurile de proiecte;
 • 5 225 000 EUR pentru contractele de achiziții de lucrări;
 • 1 000 000 EUR pentru contractele de achiziții de servicii pentru servicii sociale și alte servicii specifice.

Comisia Europeană evaluează aceste praguri din doi în doi ani pentru a stabili dacă trebuie schimbate conform obligațiilor internaționale ale UE.

Activități reglementate

Directiva se aplică pentru achizițiile publice:

 • sectorul gazelor și al energiei termice, al electricității și al apei (când au legătură cu un serviciu care trebuie furnizat publicului și în legătură cu producerea) transportului sau distribuției acestora;
 • transportul public pe calea ferată, cu tramvaiul, troleibuzul, autobuzul sau pe cablu;
 • aeroporturi, porturi maritime și fluviale și alte terminale pentru transport aerian, maritim sau fluvial;
 • servicii poștale și alte activități care furnizează publicului servicii similare care implică ridicarea, trierea, dirijarea și distribuirea obiectelor poștale;
 • extracția de petrol și gaze și prospectarea sau extracția de cărbune și alți combustibili solizi.

Scutiri

Directiva nu se aplică contractelor:

 • la revânzarea sau închirierea obiectelor către o altă întreprindere sau organizație;
 • pentru lucrări sau servicii în toate sectoarele menționate anterior într-o țară din afara UE;
 • acoperite de alte obligații juridice internaționale sau cu privire la achizițiile publice (de ex. Acordul privind achizițiile publice al Organizației Mondiale a Comerțului);
 • supuse Directivei 2009/81/CEE sau excluse din aceasta (contracte care implică aspecte legate de sectorul apărării sau al securității).

Formulare standard noi pentru anunțurile de achiziții

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/1986 care pune în aplicare noile formulare standard pentru publicarea anunțurilor de achiziții publice. Aceste formulare noi s-au aplicat tuturor anunțurilor de achiziții publice până la 18 aprilie 2016.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 17 aprilie 2014. Țările UE au avut obligația să o încorporeze în legislația națională până la 18 aprilie 2016.

CONTEXT

Legislația UE generală care stabilește normele pentru achizițiile publice este inclusă în Directiva 2014/24/UE. Aceste norme stabilesc procedurile care se vor urma și stipulează ca autoritățile naționale să trateze toți solicitanții în mod egal și să evite orice discriminare între aceștia atunci când utilizează achizițiile publice pentru a invita ofertanți în vederea realizării unor anumite lucrări. Aceștia trebuie să fie, de asemenea, transparenți în ceea ce privește modalitatea în care funcționează și iau decizii.

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE (JO L 94, 28.3.2014, pp. 243-374)

Modificările succesive aduse Directivei 2014/25/UE au fost integrate în documentul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, pp. 65-242)

Consultați versiunea consolidată.

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, pp. 1-64)

Consultați versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/1986 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 care stabilește formulare standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și care abrogă implementarea regulamentului (UE) nr. 842/2011 (JO L 296, 12.11.2015, pp. 1-146)

Data ultimei actualizări: 19.09.2016

Top