EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Reducerea poluării atmosferice cauzate de ambarcațiunile de agrement și de motovehiculele nautice

Reducerea poluării atmosferice cauzate de ambarcațiunile de agrement și de motovehiculele nautice

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2013/53/UE privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

  • Directiva actualizează legislația care vizează proiectarea și fabricarea ambarcațiunilor cu motor și cu vele.
  • Directiva are drept obiectiv garantarea concurenței loiale a acestor produse pe piața UE prin respectarea acelorași standarde.

ASPECTE-CHEIE

Directiva stabilește cerințe pentru fabricanții, importatorii și distribuitorii de ambarcațiuni și are la bază legislația adoptată în 2003, care include limite privind gazele de eșapament produse de motoare (CO, HC, NOx și particule) și privind nivelurile de zgomot pentru a reflecta progresele tehnologice care au dus la îmbunătățirea performanțelor ecologice.

Categorii de proiectare

Noua directivă precizează categorii de proiectare (A, B, C și D) pentru ambarcațiuni, pe baza condițiilor de navigație pentru care sunt adecvate acestea, cum ar fi intervalele de forță a vântului și înălțimea semnificativă a valurilor.

Marcajul CE

Toate ambarcațiunile, componentele desemnate și motoarele de propulsie fac obiectul marcajului CE, care arată conformitatea produsului respectiv cu legislația UE relevantă. Marcajul CE trebuie să fie fixat pe plăcuța constructorului, montată separat de numărul de identificare în cazul ambarcațiunilor și direct pe motor în cazul motoarelor de propulsie.

Printre alte cerințe esențiale se numără:

  • un număr de identificare pentru fiecare ambarcațiune și cerința de aplicare a plăcuței constructorului ambarcațiunii;
  • necesitatea proiectării ambarcațiunilor, astfel încât să se reducă la minimum riscul căderilor peste bord și să se permită revenirea ușoară la bord;
  • o bună vizibilitate de jur-împrejur pentru operator în condiții normale;
  • un manual scris, care să însoțească toate ambarcațiunile pentru a asigura utilizarea acestora în condiții de siguranță;
  • structură, stabilitate și flotabilitate suficiente în conformitate cu categoria de proiectare;
  • un dispozitiv de oprire de avarie pentru toate motoarele de propulsie outboard prevăzute cu eche.

Perioada de tranziție

Fabricanții trebuie să atingă conformitatea cu cerințele directivei înainte de 18.1.2017, iar întreprinderile mici și mijlocii care fabrică anumite motoare outboard cu aprindere prin scânteie mai mici au timp până în 18.1.2020.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică din data de 17 ianuarie 2014. Țările UE au obligația de a o transpune în legislația națională până la 18 ianuarie 2016. Directiva abrogă Directiva 94/25/CE începând din data de 18 ianuarie 2016.

ACT

Directiva 2013/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice și de abrogare a Directivei 94/25/CE (JO L 354, 28.12.2013, pp. 90–131)

Modificările succesive aduse Directivei 2013/53/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 24.02.2016

Top