EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Norme UE care asigură că mijloacele de măsurare sunt corecte

Norme UE care asigură că mijloacele de măsurare sunt corecte

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2014/32/UE privind mijloacele de măsurare

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Aceasta stabilește norme la nivelul UE privind comercializarea și darea în folosință a mijloacelor de măsurare. Mijloacele de măsurare sunt importante pentru comerț, consumatori și industrie, deoarece asigură precizia măsurătorilor și ajută la transparența și corectitudinea tranzacțiilor comerciale.

Aceasta vizează:

 • să stabilească cerințele esențiale pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele sau sistemele cu funcție de măsurare;
 • să introducă reguli mai simple, mai clare și mai consistente și să asigure trasabilitatea;
 • să reducă sarcinile administrative pentru producători, importatori și distribuitori;
 • să asigure că mijloacele care respectă cerințele esențiale pot circula liber în interiorul UE.

Beneficiile ar trebui să includă:

 • mijloace de măsurare conforme și mai precise pe piața UE și niveluri sporite de încredere a publicului în acestea;
 • mai puține mijloace neconforme și o denaturare redusă a concurenței pe piață, care rezultă din diferite practici de aplicare;
 • protecția publicului împotriva măsurărilor greșite;
 • spațiu mai larg pentru inovație tehnologică, prin adoptarea unei abordări de reglementare moderne.

Directiva reformează și abrogă Directiva 2004/22/CE.

ASPECTE-CHEIE

Directiva aliniază legislația privind mijloacele de măsurare cu „noul cadru legislativ” al UE. Acest cadru cuprinde două texte complementare:

Domeniul de aplicare

Mijloacele de măsurare supuse controlului legal sunt utilizate la diverse operații de măsurare din domeniile sănătății și siguranței publice, precum și al asigurării corectitudinii tranzacțiilor comerciale. Directiva se aplică:

 • contoarelor pentru utilități publice (contoare de apă, contoare de gaz și dispozitive de conversie a volumului*, contoare de energie electrică activă și contoare de energie termică);
 • sistemelor de măsurare pentru măsurarea continuă și dinamică a cantităților de lichide, altele decât apa (de exemplu pompe de benzină);
 • instrumentelor de cântărit cu funcționare automată (de exemplu cântare feroviare sau linii automate de ambalare);
 • taximetrelor;
 • măsurilor materializate și instrumentelor pentru măsurarea dimensională (de exemplu pentru prelucrarea metalelor sau pentru prelucrarea lemnului); și
 • analizoarelor pentru gaze de eșapament (de exemplu pentru verificarea performanței motoarelor).

Directiva se aplică tuturor mijloacelor de măsurare care sunt noi pe piața UE atunci când sunt introduse pe piața respectivă sau sunt date în folosință, adică sunt:

 • mijloace de măsurare noi, fabricate de un producător stabilit pe teritoriul UE; sau
 • mijloace de măsurare noi sau la mâna a doua importate dintr-o țară din afara UE.

Directiva se aplică tuturor formelor de aprovizionare a mijloacelor de măsurare, inclusiv vânzării la distanță.

Responsabilitățile producătorilor, importatorilor și distribuitorilor

Producătorii trebuie să se asigure că:

 • toate mijloacele de măsurare comercializate în UE poartă marcajul de conformitate constând în marcajul european de conformitate (CE) plus marcajul metrologic suplimentar (M), cu ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat și numărul (numerele) organismului notificat*, care indică faptul că îndeplinesc toate cerințele esențiale ale legislației UE (stabilite în anexa I la directivă și în anexele relevante, specifice mijloacelor);
 • efectuează o evaluare a riscului și a conformității și elaborează documentație tehnică pentru mijloacele de măsurare înainte de aplicarea marcajelor CE + M (a se vedea anexa II la directivă);
 • aceștia (și dacă numesc un reprezentant autorizat*) păstrează documentația tehnică și declarația UE de conformitate (așa cum se prevede în anexa II la directivă) timp de 10 ani după ce mijlocul de măsurare a fost introdus pe piață;
 • indică pe mijloacele de măsurare denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală unde pot fi contactați pentru a asigura trasabilitatea;
 • în cazul în care consideră că mijloacele de măsurare pe care le-au introdus pe piață nu sunt conforme, iau măsuri corective pentru a le aduce în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le rechema;
 • instrucțiunile și informațiile care însoțesc mijlocul de măsurare sunt scrise într-o limbă ușor de înțeles de utilizatorii finali și că, precum orice text imprimat pe etichete, sunt clare și inteligibile.

Importatorii trebuie să se asigure că:

 • mijloacele de măsurare pe care le introduc pe piață respectă cerințele esențiale;
 • producătorii au efectuat corect procedurile de evaluare a conformității și informează autoritatea de supraveghere a pieței în cazul în care consideră că mijloacele de măsurare nu sunt conforme;
 • indică pe mijloacele de măsurare denumirea lor, denumirea lor comercială sau marca lor înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați;
 • marcarea mijloacelor de măsurare și documentația întocmită de producători sunt disponibile autorităților competente pentru inspecție.

Distribuitorii trebuie să se asigure că:

 • mijloacele de măsurare aflate în responsabilitatea lor sau condițiile de depozitare sau de transport ale mijloacelor de măsurare nu pun în pericol conformitatea acestora cu cerințele esențiale;
 • mijloacele de măsurare poartă marcajele necesare;
 • în cazul în care consideră că mijloacele de măsurare pe care le-au pus la dispoziție pe piață nu sunt conforme, iau măsuri corective pentru a le aduce în conformitate, a le retrage sau a le rechema.

În plus, directiva:

 • introduce cerințe pentru notificarea autorităților și pentru procedurile de notificare a organismelor de evaluare a conformității;
 • specifică modul în care autoritățile naționale de supraveghere a pieței trebuie să identifice și să prevină vânzarea de mijloace de măsurare care prezintă un risc în ceea ce privește anumite aspecte de protecție a intereselor publice, inclusiv importul acestora din țări din afara UE;
 • include reguli privind sancțiunile pentru încălcări ale producătorilor, importatorilor și distribuitorilor, care pot include sancțiuni penale în cazuri grave.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva 2014/32/UE a revizuit și înlocuit Directiva 2004/22/CE și trebuia să fie aplicată în țările UE din 20 aprilie 2016.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Dispozitiv de conversie a volumului: un dispozitiv folosit pentru conversia la condiții de bază a debitului măsurat, a temperaturii, presiunii și compoziției gazului în condiții de funcționare.
Organism notificat: organizație independentă desemnată de o țară a UE pentru a evalua conformitatea anumitor produse înainte de a fi introduse pe piață. Acesta îndeplinește sarcini legate de procedurile de evaluare a conformității prevăzute în legislația relevantă, atunci când este necesară intervenția unei autorități externe.
Reprezentant autorizat: orice persoană fizică sau organizație stabilită în UE cu un mandat scris de la un producător pentru a acționa în numele acestuia.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare) (JO L 96, 29.3.2014, pp. 149-250)

Modificările succesive aduse Directivei 2014/32/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, pp. 30-47)

Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului (JO L 218, 13.8.2008, pp. 82-128)

Data ultimei actualizări: 12.11.2019

Top