EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Asigurarea unor echipamente individuale de protecție sigure pentru utilizatori

Asigurarea unor echipamente individuale de protecție sigure pentru utilizatori

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2016/425 – echipamentele individuale de protecție

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul stabilește cerințe referitoare la proiectarea și fabricarea echipamentelor individuale de protecție* (EIP).
 • Rolul acestora este de a garanta sănătatea și securitatea utilizatorilor și de a permite comercializarea și utilizarea echipamentelor pe întregul teritoriu al Uniunii Europene (UE).
 • Regulamentul înlocuiește un act legislativ anterior (Directiva 89/686/CEE a Consiliului).

ASPECTE-CHEIE

 • Echipamentele individuale de protecție pot fi comercializate și utilizate numai dacă:
  • respectă regulamentul, atunci când sunt întreținute corect și utilizate în scopul pentru care au fost proiectate, în special anexa II, care stabilește cerințele esențiale de sănătate și securitate;
  • nu pun în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor, a animalelor de companie sau a bunurilor.
 • Producătorii trebuie:
  • să se asigure că EIP sunt proiectate și fabricate în conformitate cu legislația;
  • să supună fiecare EIP la procedura relevantă de evaluare a conformității;
  • să păstreze documentația tehnică relevantă și declarația de conformitate UE timp de 10 ani;
  • să testeze prin eșantionare EIP și, dacă este necesar, să țină un registru de plângeri pentru EIP neconforme și rechemări ale EIP;
  • să dea detalii, cum ar fi denumirea comercială înregistrată și adresa poștală, pe ambalajul EIP sau în documentele care însoțesc EIP;
  • să ofere instrucțiuni ușor de înțeles privind utilizarea și securitatea;
  • să informeze imediat autoritățile naționale în cazul în care EIP prezintă un risc.
 • Importatorii și distribuitorii au obligația de a se asigura că EIP satisfac standardele UE.
 • Organismele naționale de evaluare a conformității efectuează diferite proceduri de evaluare a conformității, în funcție de care dintre cele trei categorii de risc este vizată de protecția oferită de EIP utilizatorilor:
  • categoria I – riscuri minime;
  • categoria II – riscuri neincluse în categoria I sau III;
  • categoria III – riscuri foarte grave, cum ar fi decesul sau afectarea în mod ireversibil a sănătății.
 • Țările UE informează Comisia Europeană cu privire la diversele organisme autorizate să efectueze testele de evaluare a conformității.
 • Comisia organizează un schimb de experiență între autoritățile naționale.
 • Actul legislativ nu se aplică în cazul echipamentelor individuale de protecție utilizate:
  • de forțele armate sau pentru menținerea legii și ordinii;
  • pentru autoapărare, cu excepția activităților sportive;
  • pentru uz privat, pentru protecția împotriva condițiilor meteorologice care nu sunt extreme sau împotriva umezelii și apei în cursul spălării de vase;
  • pe nave maritime sau aeronave care fac obiectul tratatelor internaționale relevante;
  • de către șoferii și pasagerii motocicletelor și motoretelor (căști de protecție și viziere).
 • Țările UE trebuie să aibă stabilite sancțiuni pentru orice încălcări ale prevederilor actului legislativ până la 21 martie 2018.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 21 aprilie 2018, cu excepția anumitor articole care vizează în mare parte organismele și procedurile de notificare. Acestea se aplică de la 21 octombrie 2016.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

Ca urmare a epidemiei de COVID-19 și a introducerii măsurilor necesare pentru a face față impactului crizei, Comisia Europeană a adoptat:

* TERMENI-CHEIE

Echipamente individuale de protecție: echipamente proiectate și fabricate pentru a fi purtate sau utilizate de o persoană pentru a se proteja împotriva unuia sau a mai multe riscuri la adresa sănătății și a securității sale.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului (JO L 81, 31.3.2016, pp. 51-98)

ACTE CONEXE

Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecție (JO L 399, 30.12.1989, pp. 18-38)

Modificările succesive aduse Directivei 89/686/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 02.06.2020

Top