EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Echipamentele utilizate în atmosfere potențial explozive (ATEX)

Echipamentele utilizate în atmosfere potențial explozive (ATEX)

Uniunea Europeană (UE) a adoptat un act legislativ privind vânzarea și punerea în funcțiune a echipamentelor și a sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (ATEX). Asemenea atmosfere apar atunci când se produce un amestec de aer, gaze, vapori, ceață sau pulberi care se poate aprinde în anumite condiții de utilizare.

ACT

Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (reformare).

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva ATEX prevede norme uniforme, valabile în întreaga UE, privind comercializarea și punerea în funcțiune a echipamentelor și a sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive. Obiectivul acesteia este de a garanta faptul că produsele îndeplinesc anumite cerințe pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății și securității persoanelor, în special a lucrătorilor, precum și, după caz, protecția animalelor domestice și a bunurilor. Directiva se aplică unei game largi de produse, inclusiv echipamentelor utilizate pe platformele petroliere și gaziere fixe aflate în larg, în instalațiile petrochimice, în mine, în morile de făină (particulele de făină în suspensie sunt foarte inflamabile) și în alte domenii în care poate să existe o atmosferă potențial explozivă.

ASPECTE-CHEIE

Directiva definește responsabilitățile producătorilor, ale importatorilor și ale distribuitorilor în contextul comercializării de echipamente și sisteme de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive:

  • Toate produsele comercializate în UE trebuie să poarte marcajul de conformitate CE pentru a arăta că ele întrunesc toate cerințele de securitate esențiale prevăzute de legislația UE.
  • Înainte de a obține marcajul CE, producătorul trebuie să efectueze o evaluare a securității și a conformității și să întocmească documentația tehnică a produselor.
  • Importatorii trebuie să se asigure că producătorii au efectuat corect evaluarea conformității. Dacă aceasta nu a fost efectuată corect, importatorii trebuie să informeze autoritatea de monitorizare a securității.
  • Întreaga documentație necesară trebuie înregistrată și păstrată timp de zece ani.
  • Documentația și informațiile privind securitatea trebuie redactate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali.
  • Producătorii și importatorii trebuie să își indice adresa poștală pe produse.
  • Producătorii pot utiliza mijloace electronice pentru a furniza autorităților de monitorizare a securității informațiile necesare pentru a demonstra conformitatea unui produs.

În plus, directiva precizează măsurile care trebuie luate de autoritățile naționale de monitorizare a securității pentru a identifica și a preveni importarea unor produse periculoase din afara UE.

CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 20 aprilie 2016. Aceasta abrogă Directiva 94/9/CE începând cu data de 20 aprilie 2016.

CONTEXT

Această directivă actualizează normele UE privind comercializarea echipamentelor și a sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive. Directiva face parte din efortul de a moderniza legislația europeană într-o varietate amplă de sectoare industriale, cu scopul de a simplifica normele, a reduce sarcinile administrative și a stabili norme mai clare și mai uniforme.

A se vedea, de asemenea, site-ul ATEX al Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2014/34/UE

18.4.2014 Punctele 1 și 3-7 din articolul 2, articolul 4 și anexele I, II, XI și XII se aplică începând cu 20.4.2016.

19.4.2016

JO L 96, 29.3.2014, p. 309-356

ACTE CONEXE

Directiva 94/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 martie 1994 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (JO L 100, 19.4.1994, p. 1-29).

Data ultimei actualizări: 17.02.2015

Top