EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Asigurarea siguranței ascensoarelor

Asigurarea siguranței ascensoarelor

Legislația Uniunii Europene (UE) privind comercializarea și punerea în funcțiune a ascensoarelor și a componentelor de siguranță pentru ascensoare are două obiective-cheie: (i) să permită comercializarea ascensoarelor și a componentelor de siguranță ale acestora pe întreaga piață a UE; și (ii) să asigure un înalt nivel de siguranță pentru utilizatorii ascensoarelor și pentru personalul de întreținere.

ACT

Directiva 2014/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 de armonizare a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare

SINTEZĂ

Legislația Uniunii Europene (UE) privind comercializarea și punerea în funcțiune a ascensoarelor și a componentelor de siguranță pentru ascensoare are două obiective-cheie: (i) să permită comercializarea ascensoarelor și a componentelor de siguranță ale acestora pe întreaga piață a UE; și (ii) să asigure un înalt nivel de siguranță pentru utilizatorii ascensoarelor și pentru personalul de întreținere.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește norme uniforme privind comercializarea și punerea în funcțiune a ascensoarelor și a componentelor de siguranță pentru ascensoare. Actul se aplică ascensoarelor care deservesc permanent clădiri și construcții, destinate transportului de persoane și de mărfuri. Actul nu se aplică instalațiilor de transport pe plan înclinat care se deplasează pe șine, elevatoarelor și scărilor sau trotuarelor rulante.

ASPECTE-CHEIE

Directiva definește responsabilitățile producătorilor, ale importatorilor și ale distribuitorilor în contextul comercializării ascensoarelor și a componentelor de siguranță pentru ascensoare.

  • Toate ascensoarele și componentele de siguranță comercializate în UE trebuie să poarte marcajul de conformitate CE pentru a arăta că întrunesc toate cerințele esențiale de siguranță prevăzute de legislația UE.
  • Înainte de a obține marcajul CE, producătorul trebuie să efectueze o evaluare a siguranței și a conformității și să întocmească documentația tehnică a ascensoarelor și a componentelor sale.
  • Importatorii trebuie să verifice dacă producătorii au efectuat corect procedurile de evaluare a conformității și să informeze autoritatea de monitorizare a siguranței în cazul în care consideră că ascensoarele sau componentele nu sunt conforme cu cerințele esențiale de siguranță.
  • Întreaga documentație necesară trebuie înregistrată și păstrată timp de 10 ani.
  • Documentația și informațiile privind siguranța trebuie redactate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali.
  • Producătorii și importatorii trebuie să își indice adresa poștală pe componentele de siguranță și pe ascensoare.
  • Producătorii pot utiliza mijloace electronice pentru demonstrarea conformității.

În plus, directiva precizează modul în care autoritățile naționale de monitorizare a siguranței trebuie să identifice și să prevină importarea unor componente de siguranță sau a unor ascensoare periculoase din țări din afara UE.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Prezenta directivă se aplică din 18 aprilie 2014. Aceasta abrogă Directiva 95/16/CE începând cu 20 aprilie 2016.

CONTEXT

Directiva actualizează normele UE pentru comercializarea ascensoarelor și a componentelor de siguranță pentru ascensoare. Aceasta face parte din efortul de modernizare a legislației europene într-o mare varietate de sectoare industriale, cu scopul de a simplifica normele, a reduce sarcinile administrative și a stabili norme mai uniforme și mai clare.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2014/33/UE

18.4.2014 Anumite articole și puncte din anexe se aplică începând cu 19.4.2016

19.4.2016

JO L 96, 29.3.2014, pp. 251-308

Data ultimei actualizări: 17.02.2015

Top