EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sistemul de informare al pieței interne (IMI) al UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește normele privind utilizarea Sistemului de informare al pieței interne (IMI) pentru cooperarea administrativă dintre autoritățile competente ale țărilor UE în domenii de politică legate de piața unică.

ASPECTE-CHEIE

 • Sistemul IMI este o aplicație securizată, disponibilă pe internet, care permite autorităților naționale, regionale și locale să comunice rapid și ușor cu omologii lor din UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia cu privire la legislația comunitară privind piața internă (adică legislația privind piața unică care există între țările UE, care asigură libera circulație a produselor, serviciilor, capitalurilor și a persoanelor, precum și libertatea cetățenilor de a lucra, munci, studia și de a face afaceri).
 • Sistemul ajută aceste autorități să depășească dificultățile de ordin practic, legate în special de diferențele culturii administrative, de utilizarea unor limbi diferite și de identificarea unor parteneri în alte țări UE.
 • Este un serviciu public gratuit dezvoltat de Comisie și lansat în 2008, care este disponibil în toate limbile UE.

Beneficii importante pentru public

Accelerând procedurile și îmbunătățind comunicarea dintre autoritățile publice, IMI reduce costurile cauzate de întârzieri și le permite autorităților să ofere servicii mai bune pentru persoane fizice și pentru întreprinderi. În acest sens, IMI este un instrument care ajută indirect persoanele fizice și întreprinderile să valorifice din plin oportunitățile oferite de piața internă a UE.

Domeniile în care se utilizează IMI

 • Două exemple de directive pentru care se utilizează IMI sunt Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne.
 • În ceea ce privește calificările profesionale, sistemul IMI poate fi utilizat de către orice țară din UE pentru verificarea validității calificărilor în cazul profesioniștilor care doresc să își practice profesia în țara respectivă.
 • Pe lângă calificările profesionale și servicii, iată și alte exemple de domenii cuprinse în IMI:
 • Datorită flexibilității sale, sistemul poate fi extins ușor la domenii noi.
 • O listă cu domeniile în care se utilizează IMI este disponibilă online.

Funcțiile principale

IMI oferă următoarele funcții principale:

 • schimburi de informații bilaterale (flux de lucru unu-la-unu), pentru realizarea în siguranță a schimbului de informații între două autorități competente;
 • schimburi de informații multilaterale (flux de lucru cu receptori multipli), care permit autorităților să trimită informații către mai mulți destinatari;
 • registre, adică baze de date multilingve cu opțiune de căutare pentru partajarea informațiilor între actorii IMI;
 • gestionarea cazurilor SOLVIT, un flux de lucru în vederea sprijinirii soluționării plângerilor din partea cetățenilor și a întreprinderilor cu privire la aplicarea legislației UE de către autoritățile publice;
 • o interfață publică, pentru ca actorii externi să poată interacționa cu IMI.

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 1024/2012

Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 a fost modificat pentru a permite IMI să fie folosit în legătură cu:

 • prelucrarea cererilor pentru un card profesional european (Directiva 2013/55/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE – a se vedea sinteza);
 • detașarea lucrătorilor care prestează servicii (Directiva 2014/67/UE – a se vedea sinteza);
 • restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unei țări UE (Directiva 2014/60/UE – a se vedea sinteza);
 • cerințele de prezentare a anumitor documente oficiale [Regulamentul (UE) 2016/1191 – a se vedea sinteza];
 • omologările UE de tip [Regulamentul (UE) 2016/1628 – a se vedea sinteza];
 • portalul digital unic care permite acces online la proceduri și asistență pentru persoane fizice și întreprinderi [Regulamentul (UE) 2018/1724 – a se vedea sinteza]; și
 • detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier [Directiva (UE) 2020/1057].

Regulamentul (UE) 2020/1055 modifică anexa la Regulamentul (UE) nr. 1024/2012, adăugând Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 privind normele de funcționare aplicabile societăților comerciale de transport rutier de marfă și de persoane (a se vedea sinteza) la lista actelor UE puse în aplicare cu ajutorul IMI.

Acte de punere în aplicare

Comisia a adoptat următoarele acte de punere în aplicare:

 • Decizia de punere în aplicare 2014/89/UE privind un proiect-pilot referitor la permisele de mecanici de locomotivă (Directiva de punere în aplicare 2007/59/CE – a se vedea sinteza);
 • Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/743 privind un proiect-pilot de punere în aplicare a normelor de cooperare administrativă în legătură cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal – a se vedea sinteza;
 • Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1253 privind un proiect-pilot de punere în aplicare a normelor de cooperare administrativă stabilite în Decizia 2001/470/CE de creare a unei Rețele Judiciare Europene – a se vedea sinteza;
 • Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2212 privind un proiect-pilot de punere în aplicare a normelor de cooperare administrativă stabilite în Regulamentul (UE) 2017/2394 – a se vedea sinteza.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 se aplică de la 4 decembrie 2012.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (JO L 316, 14.11.2012, pp. 1-11)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2020/1055 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier (JO L 249, 31.7.2020, pp. 17-32)

Directiva (UE) 2020/1057 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (JO L 249, 31.7.2020, pp. 49-65)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2212 a Comisiei din 20 decembrie 2019 privind un proiect-pilot de punere în aplicare a anumitor dispoziții de cooperare administrativă prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (JO L 332, 23.12.2019, pp. 159-162)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1253 a Comisiei din 22 iulie 2019 privind un proiect-pilot de punere în aplicare a dispozițiilor în materie de cooperare administrativă stabilite în Decizia 2001/470/CE a Consiliului de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (JO L 195, 23.7.2019, pp. 40-42)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/743 a Comisiei din 16 mai 2018 privind un proiect-pilot de punere în aplicare a dispozițiilor în materie de cooperare administrativă stabilite prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (JO L 123, 18.5.2018, pp. 115-118)

Decizia de punere în aplicare 2014/89/UE a Comisiei din 14 februarie 2014 privind un proiect pilot de punere în aplicare a obligațiilor în materie de cooperare administrativă stabilite prin Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (JO L 45, 15.2.2014, pp. 36-39)

Data ultimei actualizări: 16.10.2020

Top