EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Combaterea abuzului sexual asupra copiilor

Combaterea abuzului sexual asupra copiilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2011/93/UE – combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva vizează să îmbunătățească protecția copiilor împotriva abuzului sexual și a exploatării sexuale. Pentru a realiza acest lucru, aceasta impune țărilor UE:

 • să adopte măsuri preventive;
 • să protejeze copiii victime;
 • să cerceteze și să urmărească penal infractorii.

ASPECTE-CHEIE

Pentru a facilita urmărirea penală a infractorilor, directiva:

 • incriminează o gamă largă de situații de abuz sexual asupra copiilor și exploatare sexuală a copiilor (20 de infracțiuni și tentative);
 • introduce niveluri crescute ale pedepselor. Nivelurile maxime stabilite de legislația națională nu trebuie să fie sub anumite niveluri variind de la 1 la 10 ani de închisoare, în funcție de gravitatea infracțiunii. O serie de circumstanțe agravante trebuie, de asemenea, luate în considerare;
 • extinde termenul de prescripție după ce victima a împlinit vârsta majoratului;
 • îndepărtează obstacolele create prin normele de confidențialitate pentru raportarea de către profesioniștii a căror sarcină principală o reprezintă activitățile cu copiii;
 • introduce competența extrateritorială pentru infractorii care sunt resortisanți, astfel încât aceștia să poată fi urmăriți penal și în țara lor pentru infracțiuni pe care le comit în străinătate;
 • impune îndepărtarea obstacolelor procedurale din calea urmăririi penale a infracțiunilor săvârșite în străinătate;
 • asigură că sunt puse la dispoziție instrumente eficace de anchetă pentru poliție, precum cele utilizate împotriva criminalității organizate și a infracțiunilor grave și că sunt desemnate unități speciale pentru identificarea victimelor pornografiei infantile.

Pentru a proteja copiii victime, directiva introduce norme care impun:

 • măsuri ample de asistență și sprijin acordate copiilor victime, în special pentru a preveni situațiile în care victimele copii suferă traume suplimentare prin implicarea lor în cadrul cercetărilor și procedurilor penale;
 • acces la asistență și sprijin de îndată ce există motive întemeiate pentru a suspecta o infracțiune;
 • protecție specială pentru copiii care raportează abuzuri comise în cadrul familiei;
 • necondiționarea asistenței și a sprijinului de cooperarea în cadrul procedurilor penale;
 • protejarea vieții private, a identității și a imaginii victimei.

Pentru a preveni infracțiunile, directiva prevede:

 • supunerea tuturor infractorilor condamnați unei evaluări a pericolului pe care îl reprezintă și a riscurilor de recidivă în cazul oricăror infracțiuni cu caracter sexual împotriva copiilor;
 • punerea la dispoziția infractorilor condamnați și a persoanelor care se tem că ar putea comite astfel de infracțiuni programe sau măsuri de intervenție preventivă (precum tratamentul) de către țările UE;
 • excluderea infractorilor condamnați de la activități profesionale care implică contactul direct și regulat cu copiii;
 • dreptul angajatorilor pentru activități de voluntariat profesionale sau organizate care implică contactul direct și regulat cu copiii de a solicita informații cu privire la condamnări și decăderi din drepturi și schimbul mai bun de caziere judiciare între țări, astfel încât condamnările dintr-o țară să fie incluse în certificatele de cazier judiciar emise în alte țări, pentru a facilita verificarea antecedentelor;
 • obligația țărilor UE de a asigura eliminarea promptă pe teritoriul lor a paginilor web care conțin sau difuzează pornografie infantilă și de a depune eforturi pentru a obține eliminarea acelor site-uri dacă sunt găzduite în afara teritoriului lor. De asemenea, acestea pot decide să blocheze accesul utilizatorilor pe teritoriul lor la astfel de pagini web prin garanții pentru a preveni abuzul;
 • ca țările UE să desfășoare activități de prevenire prin educarea, sensibilizarea și formarea funcționarilor publici.

Continuare

În 2016, Comisia Europeană a publicat două rapoarte. Primul raport a analizat directiva în ansamblu, iar cel de al doilea raport a analizat în mod specific măsurile introduse cu privire la site-urile web care conțin sau difuzează pornografie infantilă (articolul 25 din directivă).

Alianța globală împotriva abuzurilor sexuale online asupra copiilor

Într-o inițiativă separată, dar înrudită, care reprezintă o inițiativă comună derulată de UE și SUA, 54 de țări din întreaga lume au aderat, în 2012, la o alianță globală împotriva abuzurilor sexuale online asupra copiilor. Acestea s-au angajat să atingă obiective politice cheie care vizează:

 • un număr mare de victime salvate;
 • o urmărire penală mai eficientă; și
 • o reducere în ansamblu a numărului de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor disponibile online.

Alianța globală a fuzionat cu inițiativa WeProtect din Regatul Unit (1) pentru a pune bazele Alianței globale WeProtect cu scopul de a pune capăt exploatării sexuale online a copiilor, reunind mai mult de 80 de guverne, 20 de companii de tehnologie de la nivel mondial și 24 de organizații internaționale și neguvernamentale de vârf pentru a proteja copiii împotriva exploatării sexuale online.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 17 decembrie 2011, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 18 decembrie 2013.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (JO L 335, 17.12.2011, pp. 1-14)

Rectificare

Modificările succesive aduse Directivei 2011/93/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu de evaluare a măsurii în care statele membre au luat măsurile necesare pentru a respecta Directiva 2011/93/UE din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile [COM(2016) 871 final, 16.12.2016]

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu de evaluare a punerii în aplicare a măsurilor menționate la articolul 25 din Directiva 2011/93/UE din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile [COM(2016) 872 final, 16.12.2016]

Data ultimei actualizări: 28.03.2018(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).

Top