EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Imigrația - răspunsul UE

Agenda europeană privind migrația - COM(2015) 240 final

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O agendă europeană privind migrația [COM(2015) 240 final, 13.5.2015]

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea elaborează un set de inițiative concrete pentru o mai bună gestionare a imigrației, asigurând că toate țările UE primesc cota echitabilă de imigranți și de solicitanți de azil.

Prin abordarea atât a dimensiunilor externe, cât și a celor interne ale politicii UE privind migrația, actul urmărește consolidarea cooperării UE cu țările din afara blocului.

ASPECTE-CHEIE

Priorități pe termen scurt

Măsuri imediate pentru a împiedica alte pierderi de vieți omenești în Marea Mediterană:

intensificarea eforturilor de căutare și salvare în Marea Mediterană;

vizarea rețelelor infracționale de persoane care introduc ilegal migranți și care îi exploatează pe migranții vulnerabili;

utilizarea unor criterii obiective pentru transferarea și relocarea imigranților în țările membre ale acesteia;

colaborarea îndeaproape cu țările africane pentru a reduce fluxurile de imigranți;

ajutarea țărilor UE care îi primesc pe noii sosiți.

Priorități pe termen mediu/lung

O mai bună gestionare a tuturor aspectelor politicii UE privind migrația:

reducerea stimulentelor pentru imigrația ilegală:

conlucrarea cu țările partenere pentru a aborda cauzele profunde care îi împing pe oameni să încerce să vină în Europa;

dezmembrarea rețelelor de persoane care introduc ilegal migranți și de traficanți de migranți;

îmbunătățirea politicii UE privind repatrierea migranților ilegali.

îmbunătățirea gestionării frontierelor:

implementarea de proceduri pentru o gestionare mai eficientă a tuturor frontierelor externe ale UE;

utilizarea pe scară mai largă a tehnologiei;

sprijinirea controalelor la frontierele existente.

îmbunătățirea politicii UE privind azilul:

dezvoltarea unui sistem bine definit de primire a solicitanților de azil care va împărtăși responsabilitatea pentru primirea acestora într-un mod mai echitabil între toate țările UE.

elaborarea unei noi politici în domeniul migrației legale:

concentrarea pe atragerea de persoane cu competențele de care UE are nevoie, într-o perioadă în care populația activă a acesteia este în scădere.

Mai multe informații

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Agenda europeană privind securitatea [COM(2015) 185 final, 28.4.2015]

Data ultimei actualizări: 26.08.2015

Top