EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Protejarea biodiversității împotriva speciilor alogene invazive

Protejarea biodiversității împotriva speciilor alogene invazive

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme pentru prevenirea și gestionarea introducerii și a răspândirii speciilor alogene invazive (SAI)* în UE.

Acest act legislativ urmărește să minimizeze și să atenueze efectele adverse ale SAI asupra biodiversității și a ecosistemelor din UE, precum și asupra sănătății umane și a economiei.

ASPECTE-CHEIE

Lista speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune

  • În data de 13 iulie 2016, Comisia Europeană a adoptat prima sa listă a SAI de „interes pentru Uniune”.Lista, elaborată pe baza unor evaluări științifice ale riscurilor, este actualizată periodic și reevaluată cel puțin o dată la șase ani. Lista a fost deja actualizată o dată, în data de 12 iulie 2017, când s-au adăugat specii suplimentare pe listă.
  • Este interzisă introducerea intenționată pe teritoriul UE a speciilor de pe această listă. De asemenea, nu se va permite deținerea, reproducerea, transportarea către, dinspre sau în interiorul UE, vânzarea, creșterea sau eliberarea acestora în mediu.

Autorizații

Țările UE pot elibera autorizații pentru a permite cercetarea, conservarea ex situ și utilizarea medicinală a speciilor incluse pe listă ca SAI de interes pentru Uniune. Pentru orice alte utilizări, țările UE care doresc să elibereze autorizații trebuie să solicite mai întâi autorizarea din partea Comisiei.

Speciile alogene invazive în cauză trebuie ținute și manipulate în spații izolate și transportate în condiții care fac imposibilă evadarea.

Planuri naționale de acțiune

În termen de trei ani de la adoptarea listei speciilor, țările UE trebuie să stabilească și să pună în aplicare planuri de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare. Scopul este de a preveni introducerea și răspândirea în mod neintenționat a SAI de interes pentru Uniune pe teritoriul acestora.

SAI de interes regional și SAI indigene

SAI pot să provină dintr-o regiune a UE și să creeze probleme într-o altă regiune a UE. În acest caz, Comisia are rolul să asigure că țările UE afectate colaborează pentru a soluționa problema.

Sistemul de supraveghere

În termen de 18 luni de la adoptarea listei SAI de interes pentru Uniune, țările UE trebuie să instituie sisteme de supraveghere care colectează și înregistrează date privind apariția în mediu a SAI.

Depistarea timpurie și eradicarea rapidă a SAI nou apărute

Orice observare nouă (primă observare sau primă observare după eradicare) a unei SAI de pe listă într-o țară a UE sau într-o parte a teritoriului acesteia creează o obligație de eradicare rapidă. Eradicarea se poate realiza prin mijloace letale sau neletale.

Gestionarea SAI răspândite la scară largă

În termen de 18 luni de la includerea speciilor pe listă, țările UE trebuie să instituie măsuri de gestionare a SAI care s-au răspândit deja la scară largă pe teritoriul lor, pentru a reduce la minimum efectele adverse ale acestora.

Aceste măsuri pot fi letale sau neletale și ar trebui să rămână proporționale cu efectele asupra mediului și corespunzătoare circumstanțelor specifice ale țării UE.

Refacerea ecosistemelor afectate

Țările UE trebuie să ia măsuri pentru a sprijini refacerea unui ecosistem care a fost degradat, deteriorat sau distrus de o SAI de interes pentru Uniune.

Măsuri tranzitorii

Proprietarii de animale de companie au dreptul de a le păstra cu condiția ca:

  • acestea să fi fost dobândite înainte de întocmirea listei; și
  • să fie instituite toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea nu se pot reproduce și nu pot evada.

În primul an după includerea pe listă, o întreprindere sau altă societate comercială poate continua să vândă o specie până la epuizarea stocului. Cu toate acestea, în al doilea an după includerea pe listă, o specie poate fi vândută sau transferată unei unități autorizate sau poate fi eutanasiată selectiv. Aceste tranzacții sunt permise cu condiția să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că specia nu poate evada și nu se poate reproduce.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică din 1 ianuarie 2015.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Specii alogene invazive (SAI): plante sau animale care au fost transportate în afara arealului lor natural ecologic de către oameni (intenționat sau neintenționat), ajungând într-un mediu nou. Deși multe dintre aceste specii nu supraviețuiesc, unele reușesc și, datorită caracterului lor invaziv, provoacă prejudicii ecologice și economice considerabile.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (JO L 317, 4.11.2014, pp. 35-55)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1263 al Comisiei din 12 iulie 2017 de actualizare a listei speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1141 al Comisiei, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 182, 13.7.2017, pp. 37-39)

Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului (JO L 317, 23.11.2016, pp. 4-104)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1141 al Comisiei din 13 iulie 2016 de adoptare a unei liste a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 189, 14.7.2016, pp. 4-8)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) 2016/1141 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/145 al Comisiei din 4 februarie 2016 de adoptare a formatului documentului care servește drept dovadă a eliberării de către autoritățile competente ale statelor membre a autorizației care permite unităților să efectueze anumite activități legate de speciile alogene invazive de interes pentru Uniune, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 30, 5.2.2016, pp. 1-6)

Data ultimei actualizări: 11.10.2017

Top