EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Restricții privind utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

Restricții privind utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2011/65/UE – restricții de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva consolidează normele existente privind utilizarea unor substanțe periculoase, cum sunt mercurul și cadmiul, în echipamente electrice și electronice (EEE), pentru a proteja sănătatea umană și mediul, în special prin recuperarea și eliminarea ecologică a deșeurilor EEE.

ASPECTE-CHEIE

Acest act legislativ reformat actualizează Directiva 2002/95/CE, care restricționa utilizarea anumitor substanțe periculoase în EEE, printre altele, extinzând restricțiile privind utilizarea unor substanțe chimice periculoase la o gamă mai largă de EEE.

Domeniul de aplicare

 • O anexă la directivă stabilește categoriile de EEE vizate de actul legislativ. Acestea variază de la aparate electrocasnice la echipamente de tehnologia informației (TI), existând și o categorie universală deschisă (relevantă din iulie 2019).
 • Interdicția se aplică acum tuturor EEE, precum și cablurilor și pieselor de schimb. Se furnizează o listă scurtă de excluderi pentru anumite cazuri speciale.
 • Interdicția a fost introdusă treptat pentru anumite produse. Aceasta intră în vigoare:
  • în 22 iulie 2014 pentru instrumentele de monitorizare și control și dispozitivele medicale;
  • în 22 iulie 2016 pentru dispozitivele medicale in vitro;
  • în 22 iulie 2017 pentru instrumentele de monitorizare și control industrial; și
  • în 22 iulie 2019 pentru grupurile de produse rămase.

Excluderi

Restricțiile nu se aplică în cazul diferitor produse, cum ar fi armele, echipamentele spațiale, uneltele industriale staționare de mari dimensiuni (de exemplu, tiparnițele, frezele și mașinile de găurit), precum și instalațiile fixe (de exemplu, generatoarele de energie electrică). De asemenea, sunt exceptate panourile fotovoltaice.

Directiva (UE) 2017/2102 modifică Directiva 2011/65/UE în vederea abordării mai multor aspecte, în vederea evitării consecințelor nedorite ale legislației ca urmare a domeniului de aplicare deschis introdus în 2011.

Aceasta exclude din domeniul său de aplicare orgile cu tuburi și anumite echipamente mobile fără destinație rutieră.

Directiva vizează, de asemenea, să stimuleze economia circulară prin eliminarea interdicției cu privire la operațiunile de pe piața secundară (care implică repararea, înlocuirea de piese de schimb, renovarea și refolosirea, precum și postechiparea) pentru EEE care nu au intrat în sfera de aplicare a Directivei 2002/95/CE anterioare, dar care nu respectă Directiva 2011/65/UE.

Piesele de schimb refolosite, recuperate din EEE, pot fi scutite cu condiția ca refolosirea să aibă loc în sisteme de returnare în buclă închisă între societăți care să poată fi auditate și ca refolosirea pieselor de schimb să fie notificată consumatorului.

Exceptări

 • Dacă sunt îndeplinite criteriile specifice, restricțiile nu se aplică pentru o perioadă temporară anumitor utilizări exceptate, precum utilizarea mercurului în becuri economice.
 • Două anexe enumeră exceptările de la restricții. De la publicarea directivei s-au adăugat mai multe scutiri, iar altele au expirat și nu se mai aplică; listele de scutiri sunt actualizate încontinuu în conformitate cu progresul tehnologic.

Obligații

 • Directiva prevede obligația producătorilor de a se asigura că toate EEE pe care le introduc pe piață au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele stabilite în legislație.
 • Importatorii trebuie să se asigure că echipamentul a fost omologat ca respectând standardele impuse.
 • Distribuitorii comerciali trebuie, de asemenea, să asigure respectarea standardelor.

Adaptare și revizuire

 • Diferitele anexe, inclusiv lista substanțelor restricționate și a valorilor de concentrație tolerate ale acestora, vor fi revizuite periodic. Acestea vor fi actualizate în conformitate cu progresele științifice și tehnice și pentru a ține cont de riscurile la adresa stării de sănătate umane și a mediului.
 • Comisia Europeană va efectua o revizuire generală cel târziu în 22 iulie 2021.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 21 iulie 2011. Directiva 2011/65/UE a reformat și înlocuit Directiva 2002/95/CE (și modificările ulterioare ale acesteia), care a trebuit transpusă în legislația țărilor UE până în 2004. Normele noi din Directiva 2011/65/UE au trebuit transpuse în legislația țărilor UE până în 2013.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (reformare) (JO L 174, 1.7.2011, pp. 88-110)

Modificările succesive aduse Directivei 2011/65/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 18.10.2018

Top