EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Trecerea la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050

Trecerea la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea [COM(2011) 112 final] – Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI COMUNICĂRI?

 • Comunicarea prezintă o foaie de parcurs până în 2050, descriind diferitele modalități în care se poate realiza obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) ale UE.
 • Aceasta conține principalele etape pe baza cărora se va putea aprecia dacă UE se află pe calea cea bună în vederea creării unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon.
 • Documentul definește provocările strategice, necesitățile în materie de investiții și rolul pe care ar trebui să îl joace diferite sectoare.

ASPECTE-CHEIE

Analiza Comisiei Europene sugerează că modalitatea cea mai rentabilă de a atinge obiectivul general este reducerea emisiilor interne cu 40 %, respectiv cu 60 % până în 2030 și în 2040 față de nivelurile din 1990.

Toate sectoarele vor trebui să contribuie la tranziția spre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, iar Foaia de parcurs până în 2050 stabilește contribuțiile diferitor sectoare:

 • sectorul energiei electrice poate elimina aproape în totalitate emisiile de CO2 până în 2050, în special prin producerea de energie electrică din surse regenerabile cu ajutorul tehnologiilor existente și al unora mai avansate;
 • sectorul transporturilor ar putea reduce emisiile cu peste 60 % devenind mai durabil printr-o eficiență sporită a vehiculelor, cu ajutorul vehiculelor electrice și prin utilizarea unei energii mai curate;
 • construcțiile își pot reduce emisiile actuale cu aproximativ 90 % prin îmbunătățirea eficienței energetice;
 • industria își poate scădea emisiile de gaze cu efect de seră cu peste 80 % prin procese mai eficiente, prin eficiență energetică, reciclare și prin utilizarea tehnologiilor noi;
 • deși se preconizează că va reprezenta o treime din totalul emisiilor UE până în 2050, agricultura își poate reduce emisiile cu 42-49 % printr-o serie de tehnici noi, inclusiv printr-un regim alimentar mai sănătos, cu mai puțină carne.

Atingerea acestor obiective va necesita investiții publice și private majore în următoarele patru decenii. În comunicare se estimează că aceasta ar putea reprezenta o investiție suplimentară de aproximativ 270 de miliarde EUR anual la nivelul UE, adică 1,5 % din PIB-ul UE.

Există însă beneficii potențiale imense, care nu se rezumă la combaterea schimbărilor climatice și utilizarea mai eficientă a resurselor. Pachetul de măsuri ar putea:

 • să diminueze costurile energetice anuale medii ale UE cu 175-320 de miliarde EUR;
 • să reducă dependența Europei de importurile de combustibili fosili;
 • să stimuleze o modificare structurală în economia Europei, creând sute de mii de locuri de muncă;
 • să ducă la creșterea calității aerului, în beneficiul sănătății cetățenilor Europei.

CONTEXT

Pentru a menține creșterea temperaturii, în contextul schimbărilor climatice globale, la mai puțin de 2 oC – obiectivul convenit la nivel internațional pentru prevenirea consecințelor catastrofale ale încălzirii globale – UE vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80-95 % până în 2050 față de nivelurile din 1990.

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050 [COM(2011) 112 final, 8.3.2011]

Data ultimei actualizări: 03.08.2016

Top