EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Asigurarea rezistenței Europei la schimbările climatice prin adaptare

Această comunicare formulează o strategie a UE de a spori rezistența Europei în fața schimbărilor climatice într-un mod flexibil, acordând prioritate soluțiilor cu costuri reduse. Comunicarea prezintă mai multe măsuri de adaptare la schimbările climatice, menite să îmbunătățească reacția UE la impacturile acestor schimbări la toate nivelurile.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice, COM(2013) 216 final din 16.4.2013

SINTEZĂ

În condițiile în care efectele încălzirii globale se simt deja în întreaga lume, este necesară continuarea eforturilor de a limita creșterea temperaturii globale medii prin măsuri de atenuare a schimbărilor climatice. Pentru UE, acest lucru înseamnă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20 % față de nivelurile din 1990 până în 2020, ca prim pas către atingerea țintei de reducere de 80-95 % convenite pentru 2050.

Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice este complementară reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Sunt propuse mai multe soluții pentru impacturile schimbărilor climatice.

Strategia subliniază ideea că adaptarea în acest moment oferă multe beneficii. De exemplu, se estimează că un euro cheltuit în prezent pentru protecția împotriva inundațiilor va evita șase euro de costuri generate de daune în viitor.

Strategia este completată și de Platforma europeană pentru adaptarea la schimbările climatice (Climate-ADAPT), lansată în martie 2012, care reunește cele mai recente date privind acțiunile de adaptare întreprinse în UE, împreună cu instrumente de sprijinire a politicii.

Opt măsuri

Strategia stabilește măsuri de promovare a adaptării în cadrul UE, menite să îmbunătățească procesul decizional și vizând sectoare vulnerabile cheie:

  • încurajarea tuturor statelor membre ale UE să adopte strategii de adaptare cuprinzătoare;
  • furnizarea de finanțare pentru mediu prin programul LIFE al UE, cu scopul de a sprijini consolidarea capacităților și de a accelera măsurile de adaptare în Europa;
  • introducerea adaptării în cadrul Convenției primarilor prin inițiativa Mayors adapt(„Primarii se adaptează”);
  • completarea lacunelor de cunoștințe privind adaptarea;
  • dezvoltarea ulterioară a Climate-ADAPT ca „ghișeu unic” pentru informațiile privind adaptarea în Europa;
  • integrarea adaptării în politicile și legislația UE, astfel încât politicile privind agricultura, pescuitul, dezvoltarea regională și altele să devină „ imune la schimbările climatice ”;
  • asigurarea unei infrastructuri mai rezistente;
  • promovarea asigurărilor și a altor tipuri de finanțare pentru decizii rezistente în materie de investiții și afaceri.

Guvernanța și finanțarea

Strategia privind adaptarea solicită coordonarea politicilor și cooperarea între țările UE prin intermediul Comitetului UE privind schimbările climatice, care reunește reprezentanți ai tuturor țărilor UE. De asemenea, strategia recomandă alocarea unor sume mai mari pentru construirea unei Europe rezistente la schimbările climatice, inclusiv prin fondurile și programele UE.

ACTE CONEXE

Carte albă - Adaptarea la schimbările climatice: către un cadru de acțiune la nivel european (2009).

Data ultimei actualizări: 08.06.2014

Top